اولویت‌بندی آسیب های قانون برنامه‌ی پنج ساله ی پنجم توسعه در حوزه ی ایثار و شهادت
اولویت‌بندی آسیب های قانون برنامه‌ی پنج ساله ی پنجم توسعه در حوزه ی ایثار و شهادت

علی میرهاشمی؛ سجاد اسمعیل لو؛ هادی خان محمدی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 9-40

چکیده
  شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات موثر به ایثارگران و خانواده­های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی درمانی، بیمه­ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی ...  بیشتر
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انگیزشی رانشی و کششی مؤثر در توسعه گردشگری جنگ (مطالعه موردی مناطق عملیاتی استان خوزستان)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل انگیزشی رانشی و کششی مؤثر در توسعه گردشگری جنگ (مطالعه موردی مناطق عملیاتی استان خوزستان)

مصطفی میر؛ علی میرهاشمی؛ سیدمجتبی محمودزاده

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 21-40

چکیده
  تحقیق حاضر با استفاده از نظریه عوامل رانشی و کششی به اولویت‌بندی عوامل انگیزشی تأثیرگذار بر انتخاب مناطق عملیاتی استان خوزستان برای سفر، از منظر دانشجویان دانشگاه‌های تهران می‌پردازد. این تحقیق به ...  بیشتر