مقالۀ ترویجی شایستگی‌های فرماندهان دفاع مقدس در مدیریت منابع انسانی مبتنی‌بر آموزه‌های نهج‌البلاغه
مقالۀ ترویجی شایستگی‌های فرماندهان دفاع مقدس در مدیریت منابع انسانی مبتنی‌بر آموزه‌های نهج‌البلاغه

ناصر پورصادق

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 95-120

چکیده
  چکیده: کاربرد مدل­های دینی، به‌خصوص نهج‌البلاغه برای ارتقای سازمان‌های نظامی کشور بسیار مفید است. در این پژوهش سعی شد با بررسی کتابخانه‌ای نهج‌البلاغه، به مدلی دست یافت. به‌همین‌دلیل، ابتدا نظام ...  بیشتر