مسئولیت بین‌المللی اشتقاقی دولت‌های حامی رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران
مسئولیت بین‌المللی اشتقاقی دولت‌های حامی رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران

مسعود اخوان فرد؛ ایمان دهقانی دهج

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-38

چکیده
  اصولاً هر دولتی تنها مسئول اعمال متخلفانه خویش می‌باشد، با این حال در حقوق بین‌الملل نیز مانند حقوق داخلی، معاونت و همکاری در عمل متخلفانه دولت دیگر می‌تواند موجبات مسئولیت یک دولت را به همراه داشته ...  بیشتر
محاصره دریایی در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران از منظر حقوق جنگ دریایی
محاصره دریایی در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران از منظر حقوق جنگ دریایی

ساسان صیرفی؛ مسعود اخوان فرد

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 41-78

چکیده
  محاصره دریایی از شیوه ­های مجاز در جنگ دریایی است که به ویژه برای فشار اقتصادی علیه دشمن به ­کار می‌رود. از نظر حقوق جنگ دریایی اعمال محاصره دریایی تابع قواعدی است که اعتبار قانونی محاصره دریایی منوط ...  بیشتر