واکاوی مولفه های سبک زندگی شهید سلیمانی
واکاوی مولفه های سبک زندگی شهید سلیمانی

غلامرضا تاج بخش

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 137-158

چکیده
  ترویج سبک زندگی شهدا در جهت الگوسازی برای نسل جوان یک ضرورت استراتژیک برای کشور محسوب می شود. محقق در این پژوهش درصدد است به مؤلفه های سبک زندگی سردار دلها از منظر جوانان دست یابد. روش نمونه­گیری برای ...  بیشتر