آسیب‌شناسی گرافیک محیطی و نمادشناسی گلزار شهدا (مطالعه موردی: گلزار شهدای دانشگاه‌های شهر تهران)
آسیب‌شناسی گرافیک محیطی و نمادشناسی گلزار شهدا (مطالعه موردی: گلزار شهدای دانشگاه‌های شهر تهران)

سمیرا حدادی‌اصل؛ عفت‌السادات افضل‌طوسی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 89-108

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسایل اجتماعی در جوامع امروزی مسائل آموزشی و انتقال مفاهیم و ارزش‌های اجتماعی از نسلی به نسل دیگر است  تا با انتقال ارزش‌های جامعه، بتوان آینده جوامع را تضمین نمود. یکی از ابزارهای ...  بیشتر