انگیزۀ شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد برای حضور در جبهه‌ها: تحلیل محتوای وصیت‌نامۀ شهدا
انگیزۀ شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد برای حضور در جبهه‌ها: تحلیل محتوای وصیت‌نامۀ شهدا

علی باقری دولت آبادی؛ جواد شاکریان

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 71-93

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1398.5.1.4.6

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل محتوای وصیت‌نامۀ شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد برای پی بردن به انگیزۀ شهدا در دفاع مقدس است. اهمیت این پژوهش به دو موضوع باز می‌گردد؛ نخست انجام نشدن پژوهشی همسان دربارۀ ...  بیشتر
مقالۀ ترویجی بررسی گسترۀ عدالت در وصیت‌نامه‌های شهدای جنگ تحمیلی
مقالۀ ترویجی بررسی گسترۀ عدالت در وصیت‌نامه‌های شهدای جنگ تحمیلی

سیدحسن قریشی کرین؛ حسینعلی قربانی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 47-62

چکیده
  چکیده: پژوهش حاضر، با هدف شناخت مقولۀ عدالت توسط شهدای جنگ تحمیلی، به بررسی وصیت‌نامه‌های آنان می‌پردازد؛ ازاین‌رو، با استفاده از روش تحلیل محتوا، چهارصد نمونه از وصیت‌نامه‌های شهدا تجزیه‌و‌تحلیل ...  بیشتر
مؤلفه‌های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر مبنای تحلیل محتوای وصایای شهدای جنگ تحمیلی
مؤلفه‌های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر مبنای تحلیل محتوای وصایای شهدای جنگ تحمیلی

محمد جانی پور

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 101-120

چکیده
  ابعاد و مؤلفه‌های تعیین‌کننده قدرت نرم و جامعه را می‌توان از جهات مختلفی مورد بررسی قرار داد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران با ...  بیشتر