بررسی پناهگاه‌های دوران دفاع مقدس (مطالعۀ موردی: یکی از پناهگاه‌های شرق شهر تهران)
بررسی پناهگاه‌های دوران دفاع مقدس (مطالعۀ موردی: یکی از پناهگاه‌های شرق شهر تهران)

مجید خانه زاد یزدی؛ همایون رحمانی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 35-52

چکیده
  با آغاز جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران، نیروها و تجهیزات زیربنایی کشور مورد‌حمله قرار گرفت. این مسئله باعث شد تا به پدافند غیرعامل توجه شود. این پدافند با احداث سنگرهای کوچک در کشور آغاز شد و به پناهگاه‌های ...  بیشتر