مؤلفه‌های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر مبنای تحلیل محتوای وصایای شهدای جنگ تحمیلی
مؤلفه‌های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر مبنای تحلیل محتوای وصایای شهدای جنگ تحمیلی

محمد جانی پور

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 101-120

چکیده
  ابعاد و مؤلفه‌های تعیین‌کننده قدرت نرم و جامعه را می‌توان از جهات مختلفی مورد بررسی قرار داد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران با ...  بیشتر