نقش گردشگری جنگ و یادمان‌های دفاع مقدس در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
نقش گردشگری جنگ و یادمان‌های دفاع مقدس در تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

علی صادقی

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 209-228

چکیده
  یکی از اهداف مهم کشورها در ادارۀ موفق امور داخلی و تعاملات خارجی، برخورداری از سطحی از قدرت ملی است. نظر به اهمیت قدرت نرم در افزایش قدرت ملی، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش گردشگری جنگ در تقویت قدرت نرم ج.ا. ...  بیشتر
تأثیرات گردشگری مذهبی (زیارتی) بر توسعه روستایی مناطق دفاع مقدس (مطالعه موردی: منطقه عملیاتی شرهانی و روستای شهرک دشت عباس)
تأثیرات گردشگری مذهبی (زیارتی) بر توسعه روستایی مناطق دفاع مقدس (مطالعه موردی: منطقه عملیاتی شرهانی و روستای شهرک دشت عباس)

شهاب قهرمانی؛ محمد کوچکی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 83-108

چکیده
  امروزه دستیابی به توسعه پایدار فضاهای جغرافیایی، نیازمند توجه به ویژگی‌های انسانی و فرهنگی این فضاها می‌باشد و توسعه روستایی نیز از این مقوله جدا نیست. از جمله راهکارهای مناسب برای دست‌یابی به توسعه ...  بیشتر