طراحی سامانه ارایه عملیات‌های بزرگ دفاع مقدس بر پایه سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
طراحی سامانه ارایه عملیات‌های بزرگ دفاع مقدس بر پایه سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

شهاب قهرمانی؛ عادل شریفی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 135-158

چکیده
  تبیین عملیات‌های دفاع مقدس به‌منظور کسب و جمع‌آوری تجربیات فرماندهان، کارشناسان و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و استفاده از این تجربیات در ابعاد مختلف امری ضروری است؛ از این‌رو، طراحی یک پایگاه و سامانه ...  بیشتر