کسب افتخار فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس در دومین دوره دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت 《جایزه سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی》
با کمال مسرت به استحضار می رساند فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس وابسته به پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی در دومین دوره دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت 《جایزه سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی》به عنوان فصلنامه برگزیده انتخاب گردید. بی شک تدابیر و راهنمایی های ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر سید یحیی صفوی، جانشین محترم پژوهشگاه و مدیر مسئول فصلنامه جناب آقای دکتر عبدالعلی پورشاسب، سردبیر محترم فصلنامه جناب آقای دکتر غلامعلی رشید، معاون محترم هماهنگ کننده پژوهشگاه و جانشین سردبیر ...

مطالعه بیشتر

برگزاری جلسه هیات تحریریه و ارائه گزارش عملکرد فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس در سال 1399
جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدآغاز و پس از طرح دستورکار توسط معاون محترم پژوهش و مطالعات راهبردی و تذکر الزامات پژوهشگاه در خصوص فصلنامه مطالعات دفاع مقدس و ارائه توضیحات اولیه و بحث و تبادل نظر اعضا، و سپس مدیر داخلی فصلنامه به ارائه گزارش عملکر فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس پرداخته و سپس موارد ذیل مصوب گردد: بخش اول مصوبات و بخش دوم سیاست‌ها و تدابیر ریاست محترم پژوهشگاه در خصوص فصلنامه و در پایان احکام اعضا کادر علمی و اجرایی فصلنامه صادر شد بخش اول: مصوبات و توصیه‌های اعضای محترم هیئت تحریریه تلاش برای تخصصی، کیفی و کاربردی سازی ...

مطالعه بیشتر

تفاهم نامه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و انجمن علمی ژئوپلیتیک ایران در خصوص انتشار مشترک فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس
تفاهم نامه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و انجمن علمی ژئوپلیتیک ایران در خصوص انتشار مشترک فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس      

مطالعه بیشتر