فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس موفق گردید برای اولین بار جزو نشریات هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc) قرار گیرد
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس وابسته به پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی پس از کسب 4 سال رتبه Q1 از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc) با توجه به ارزیابی های مستمر صورت گرفته موفق گردید برای اولین بار جزو نشریات هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc) قرار گیرد.   نشریه هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام * شایان ذکر است این لیست شامل مجموعه ای از مجلات برتر در حوزه های موضوعی مختلف است که توسط گروهی از متخصصان رشته های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل محتوایی دقیق قرار گرفته است. معیارهای بکارگرفته شده در این ارزیابی ...

مطالعه بیشتر

کسب رتبه 4 پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
با کمال مسرت به استحضار می رساند برای اولین بار پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی در ارزیابی پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران (1401-1400) توسط موسسه استنادی و پایش علم فناوری جهان اسلام (isc) در بین 63 پژوهشگاه و موسسه پژوهشی موفق به اخذ رتبه 33، همچنین در گروه هنر، علوم انسانی و اجتماعی در بین 33 پژوهشگاه و موسسه پژوهشی موفق به اخذ رتبه 4 گردید. بی شک تدابیر و راهنمایی های ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر سید یحیی صفوی، جانشین محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر عبدالعلی پورشاسب، معاون محترم هماهنگ کننده پژوهشگاه جناب آقای دکتر ...

مطالعه بیشتر

کسب افتخار فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس در دومین دوره دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت 《جایزه سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی》
با کمال مسرت به استحضار می رساند فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس وابسته به پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی در دومین دوره دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت 《جایزه سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی》به عنوان فصلنامه برگزیده انتخاب گردید. بی شک تدابیر و راهنمایی های ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر سید یحیی صفوی، جانشین محترم پژوهشگاه و مدیر مسئول فصلنامه جناب آقای دکتر عبدالعلی پورشاسب، سردبیر محترم فصلنامه جناب آقای دکتر غلامعلی رشید، معاون محترم هماهنگ کننده پژوهشگاه و جانشین سردبیر ...

مطالعه بیشتر

برگزاری جلسه هیات تحریریه و ارائه گزارش عملکرد فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس در سال 1399
جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدآغاز و پس از طرح دستورکار توسط معاون محترم پژوهش و مطالعات راهبردی و تذکر الزامات پژوهشگاه در خصوص فصلنامه مطالعات دفاع مقدس و ارائه توضیحات اولیه و بحث و تبادل نظر اعضا، و سپس مدیر داخلی فصلنامه به ارائه گزارش عملکر فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس پرداخته و سپس موارد ذیل مصوب گردد: بخش اول مصوبات و بخش دوم سیاست‌ها و تدابیر ریاست محترم پژوهشگاه در خصوص فصلنامه و در پایان احکام اعضا کادر علمی و اجرایی فصلنامه صادر شد بخش اول: مصوبات و توصیه‌های اعضای محترم هیئت تحریریه تلاش برای تخصصی، کیفی و کاربردی سازی ...

مطالعه بیشتر

تفاهم نامه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و انجمن علمی ژئوپلیتیک ایران در خصوص انتشار مشترک فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس
تفاهم نامه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی و انجمن علمی ژئوپلیتیک ایران در خصوص انتشار مشترک فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس      

مطالعه بیشتر