هدف:

فصلنامۀ‌ علمی مطالعات دفاع مقدس، مجله‌ای علمی است که با‌هدف ارایۀ‌ نتایج مطالعات و پژوهش‌های علمی و ایجاد عرصه‌ای برای تبادل آرا، اندیشه‌ها و اطلاعات ناظر بر جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌گردد.

چشم انداز

1. فراهم نمودن محیطی علمی و پویا جهت طرح دیدگاه‌ها و نظریه‌های پژوهشگران حوزه‌های دفاع مقدس؛

2. پاسخگویی و حل مسائل و دغدغه‌های راهبردی نیروهای مسلح با اولویت‌دهی به موضوعات کابردی؛

3. کمک به ارتقای سطح دانش علمی و تخصصی متخصصان، کارشناسان در جهت  عمق‌بخشی بیشتر به آگاهی و شناخت تصمیم‌گیران و مجریان، جهت اعمال سیاستگذاری برای اغتنام بیشتر فرصت‌ها و مواجهه موثرتر با چالش‌های مبتلابه کشور و نیروهای مسلح در سطوح مختلف.

حوزه‌های موضوعی دریافت مقاله:

 - دفاع مقدس

- امنیت داخلی (امنیتی غیرمسلحانه)

- جنگ‌های نامنظم و توسعۀ پدافند داخلی (امنیتی مسلحانه)

- جبهۀ مقاومت

- دایرة‌المعارف دفاعی و امنیتی انقلاب اسلامی