اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالعلی پورشاسب

مدیریت دفاعی دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی

defamoghadassndu.ac.ir

سردبیر

سیدیحیی صفوی

جغرافیای سیاسی استاد تمام جغرافیای سیاسی دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام و رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی

defamoghadassndu.ac.ir
02126754423

جانشین سردبیر

هادی‌مراد پیری

علوم دفاعی راهبردی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام و معاون پژوهش و مطالعات راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی

dr.hpiri100gmail.com
02126754432

مدیر داخلی

مهدی اعظم نبوی

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری پژوهشگر پژوهشگاه علوم ومعارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی

mahdi.aazamnabavimodares.ac.ir
021-26754432
0000-0003-3656-4820

اعضای هیات تحریریه

علی محمد احمدوند

مدیریت سیستم ها دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

hdstudiesdsrc.ir

بهرام بیات

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه ناجا

bahram.bayatgmail.com

مهین پناهی

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه الزهرا سلام الله علیها

mpdalzahra.ac.ir

عبدالعلی پورشاسب

مدیریت دفاعی دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی

defamoghadassndu.ac.ir
02126754426

قاسم حسنی

امنیت ملی دانشیار گروه تهدیدات و امنیت ملی دانشگاه جامع امام حسین

ghasem.hasanigmail.com

غلامعلی رشید

جغرافیا دانشیار جغرافیا دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

gha.rashidgmail.com

محمدجواد سبحانی‌فر

مدیریت سیستم‌ها دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

sobhanifargmail.com

مجتبی سعادتی

باکتری شناسی استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

mojsadatigmail.com

غلامرضا علاماتی

مدیریت دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

alamatigmail.com

سعید قدیمی

شیمی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

ghadimigmail.com

بهمن کارگر

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

kargargmail.com

محمد یزدی

زمین‌شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

yazdigmail.com