با کمال مسرت به استحضار می رساند برای اولین بار پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی در ارزیابی پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران (1401-1400) توسط موسسه استنادی و پایش علم فناوری جهان اسلام (isc) در بین 63 پژوهشگاه و موسسه پژوهشی موفق به اخذ رتبه 33، همچنین در گروه هنر، علوم انسانی و اجتماعی در بین 33 پژوهشگاه و موسسه پژوهشی موفق به اخذ رتبه 4 گردید. بی شک تدابیر و راهنمایی های ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر سید یحیی صفوی، جانشین محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر عبدالعلی پورشاسب، معاون محترم هماهنگ کننده پژوهشگاه جناب آقای دکتر هادی مراد پیری و معاون محترم طرح و برنامه پژوهشگاه جناب آقای دکتر امیرحسین الهامی در پیشبرد اهداف متعالی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی بی بدیل و راهگشا بوده است.