آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 254
تعداد پذیرش 55
تعداد عدم پذیرش 119

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 99
تعداد مشاهده مقاله 16329
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13647
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
درصد پذیرش 22 %