آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 222
تعداد پذیرش 49
تعداد عدم پذیرش 99

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 94
تعداد مشاهده مقاله 13931
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12087
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
درصد پذیرش 22 %