آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 553
تعداد پذیرش 144
تعداد عدم پذیرش 329

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 183
تعداد مشاهده مقاله 120262
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 77233
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
درصد پذیرش 26 %