آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 148
تعداد پذیرش 30
تعداد عدم پذیرش 66

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 55
تعداد مشاهده مقاله 7982
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8699
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
درصد پذیرش 20 %