کسب افتخار فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس در دومین دوره دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت 《جایزه سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی》

با کمال مسرت به استحضار می رساند فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس وابسته به پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی در دومین دوره دوسالانه انتخاب آثار برتر پژوهشی دفاع مقدس و مقاومت 《جایزه سردار سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی》به عنوان فصلنامه برگزیده انتخاب گردید. بی شک تدابیر و راهنمایی های ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر سید یحیی صفوی، جانشین محترم پژوهشگاه و مدیر مسئول فصلنامه جناب آقای دکتر عبدالعلی پورشاسب، سردبیر محترم فصلنامه جناب آقای دکتر غلامعلی رشید، معاون محترم هماهنگ کننده پژوهشگاه و جانشین سردبیر جناب آقای دکتر هادی مراد پیری و معاون محترم پژوهشی و مطالعات راهبردی پژوهشگاه جناب آقای دکتر حسین شکوهی در پیشبرد اهداف متعالی فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس بی بدیل و راهگشا بوده است. شایان ذکر است فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس در ارزیابی سال ۱۴۰۰ کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم رتبه (الف) و در رتبه بندی isc امتیاز Q1 را اخذ نموده است.