فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس با‌هدف ارایه نتایج مطالعات و پژوهش‌های علمی و ایجاد عرصه‌ای برای تبادل آرا، اندیشه‌ها و‌ اطلاعات ناظر بر جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، جبهۀ مقاومت، امنیت داخلی (غیرمسلحانه) و جنگ‌های نامنظم و توسعۀ پدافند داخلی (مسلحانه) منتشر می‌شود. انتشار این فصلنامه، به‌استناد مجوز شمارة 9629/94 مورخ 1394/05/05 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و برابر مجوز شمارۀ 102678/18/3 مورخۀ 1396/05/15 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک نشریۀ علمی است و در رتبه‌بندی سال 1398 و 1399موفق به کسب رتبۀ «الف» شده است.

 

اولین شماره منتشر شده به صورت آنلاین در وب سایت مجله از بهار 1396 بوده که تاکنون بصورت فصلنامه 28 شماره از آن منتشر شده

  نوع دسترسی به مقالات فصلنامه مطالعات دفاع مقدس به‌صورت «باز» می‌باشد.

 

خط مشی حق چاپ:Copyright Policy

تحت مجوز دسترسی آزاد، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند، اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای خود را بارگیری، استفادۀ مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و  یا کپی کند، به‌شرط این‌که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

این نشریه تحت مجوز:

این نشریه تحت مجوزAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) است، یعنی شما آزاد هستید که اشتراک‌گذاری مطالب را در هر رسانه یا قالبی کپی و دوباره توزیع کنید و برای هر هدفی  بجز اهداف تجاری، محتوا را مجدداً ترکیب کنید، تغییر دهید و بر اساس آن بنوسید.