فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس با‌هدف ارایه نتایج مطالعات و پژوهش‌های علمی و ایجاد عرصه‌ای برای تبادل آرا، اندیشه‌ها و‌ اطلاعات ناظر بر جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، جبهۀ مقاومت، امنیت داخلی (غیرمسلحانه) و جنگ‌های نامنظم و توسعۀ پدافند داخلی (مسلحانه) منتشر می‌شود. انتشار این فصلنامه، به‌استناد مجوز شمارة 9629/94 مورخ 1394/05/05 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و برابر مجوز شمارۀ 102678/18/3 مورخۀ 1396/05/15 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک نشریۀ علمی است و در رتبه‌بندی سال 1398 و 1399موفق به کسب رتبۀ «ب» شده است.