نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

از محوری­ترین عوامل اتحاد و همدلی نیروهای لشکری و مردمی در طول هشت سال دفاع مقدس، وجود امام‌خمینی(ره) بود. ایشان توانستند افزون‌بر وحدت و همدلی، جنگ را مدیریت نموده و اهداف انقلاب اسلامی را در آن شرایط بحرانی پیش ببرند. این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد توصیفی- تحلیلی بر آن است تا ضمن شناخت مؤلفه­های اساسی در استراتژی رهبری امام‌خمینی(ره)، بر تبیین عملیاتی نقش و توان مدیریتی ایشان در دفاع مقدس نیز بپردازد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که ترکیبی از دو سبک مدیریت جنگ و بحران‌ها و مدیریت معنوی و دینی بود که توانست جلوی تجاوز عراق به ایران را بگیرد و الگوی منحصر به فردی از امام(ره) را به جای بگذارد. رفتار و عملکرد امام‌خمینی(ره) در طول جنگ ایران و عراق نشان می‌دهد که ایشان از هر دو شیوۀ مزبور در مدیریت بحران‌ها به نحو احسن استفاده کردند. برخلاف تصور عده‌ای که شیوه مدیریت امام(ره) را فردی یا در ارتباط مستقیم با مردم می‌پندارند، ایشان از مدیریت راهبردی نیز استفاده کرده و به آن بیشتر اعتقاد داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

امام‌خمینی(ره) (1369). صحیفۀ نور، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی(ره).
بابایی، محمدباقر (1385). مبانی استراتژی فرهنگی، تهران: دانشگاه جامع امام‌حسین(ع).
باوریان، فریده و سهراب زاده، فاطمه (1397). «تبیین دو رویکرد اصلی مدیریتی دفاع از کشور در جنگ تحمیلی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 4، شماره 2، تابستان، صص 184-151.
جوادی‌آملی، عبدالله (1378). بنیان‌المرصوص امام‌خمینی(ره)، قم: اسراء.
حاجتی، میراحمدرضا (1382). عصر امام‌خمینی(ره)، قم: دفتر تبلیغات‌اسلامی.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1396). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: پاپلی.
خانجانی، قاسم (1398). «راه های مقابله با نفوذ فکری و فرهنگی در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی)»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان، 30-1.
رضائیان، علی(1379). مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت.
زورت کاریس، روبین (1376). زیباترین تجربۀ من، ترجمۀ خدیجه مصطفوی، مشهد: محب.
سایت مقام معظم رهبری، Farsi.khamenei.ir
ساداتی نژاد، سید محمد؛ جعفری فر، احسان و ساداتی نژاد، سید علی (1398). «نگاه فقهی امام خمینى (ره) به روابط بین الملل»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، بهار، صص 63-23.
 فیض‌الاسلام، علی‌نقی (1365). ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، تهران: چاپخانۀ سپهر.
لطفیان، سعیده (1381). استراتژی و روش‌های برنامه‌ریزی استراتژیک، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
ماه‌پیکر، یاور (1395). فرهنگ و آموزش نظام، تهران: روناس.
مطهری، مرتضی (1373). مجموعۀ آثار، تهران: صدرا.
Fowler, Will (1996). Military management. In International Encyclopedia of Business & Management Vol. 4. Edited by Malcolm Warner. London: Routledge. 3479- 3486.
Nye, Joseph (2002). The Paradox of American Power: Why the World is Only Superpower Canít Go It Alone, Oxford University Press.