نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت سازمان های دولتی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات موثر به ایثارگران و خانواده­های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی درمانی، بیمه­ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگری از جمله سیاست­هایی بوده است که همواره در قوانین موضوعی مربوط به ایثارگران سعی شده است تا به آن توجه شود. قانون برنامه پنجم توسعه نیز، که در راستای الزامات سند چشم­انداز تهیه شده است، اولویت دادن به ایثارگران را در عرصه­های اقتصادی و آموزشی مورد توجه قرار داده و به عنوان یک سیاست کلی مدنظر قرار داده است. بررسی این قانون با توجه­به فرارسیدن زمان تدوین برنامه ششم توسعه برای دستگاه­های اجرایی به منظور شناخت آسیب­ها و ضعف و قوت­های آن امری ضروری به نظر می­رسد. بدین­منظور در این مقاله ابتدا به بررسی مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و ارائه آسیب­های مختلف پرداخته می­شود و سپس در گام بعدی، با تطبیق آن با سیاست­های کلی ایثار و شهادت، شکاف­های آن از منظر دیگری احصا می­گردد. در ادامه با شناسایی مسائل و موضوعاتی که در جامعه ایثارگری وجود دارد و هم­چنین آسیب­های نظری گذشته به اولویت­بندی آن آسیب­ها پرداخته می­شود و در نهایت پیشنهادها و سیاست­هایی برای تدوین قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور در حوزه ایثار و شهادت ارائه می­گردد.

کلیدواژه‌ها

بنیاد شهید انقلاب اسلامی، عطر شهادت، تهران: نشر شاهد، .۱۳۸6
حبیبی، آرش، ایزدیار، صدیقه، سرافرازی، اعظم. (1393). تصمیم­گیری چند معیاره فازی؛ تهران: انتشارات کتیبه گیل.
خمینی، روح الله. (1370). صحیفه نور، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
دهخدا، على اکبر. (1377). لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران.
کریمی افشار، اعظم. (1389). «راه­های حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده»، پرتال جامع علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 عمید، حسن. (1389). فرهنگ فارسی، تهران: رشد.
ماکویی، سویل، عباسی کسبی، دنیا. (1390). «ایثار و شهادت در فرهنگ مردم ایران»، فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره ۲۷، 186-173.
سیاست‌های کلی ایثار و شهادت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری.
قانون جامع خدمات­رسانی ایثارگران - مصوب 5/6/1385 مجلس شورای اسلامی (تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام: 2/10/1391)، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۹۸۲۱، ویژه نامه شماره ۵۵۸، تاریخ انتشار.
 قانون برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 20/9/1373، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره 14515، تاریخ انتشار: 8/10/1373.
قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 17/1/1379، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره 16070، تاریخ انتشار: 11/2/1379.
قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 11/6/1383، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره 17375، تاریخ انتشار: 29/7/1383.
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 15/10/1389، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره 17375، تاریخ انتشار: 29/7/1383.
قوانین بودجه سال­های ۹۰ تا ۹۳ کل کشور.
Boyatzis, R.E., (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage.
Braun, Virginia & Clarke, Victoria; (2006). "Using thematic analysis in psychology". Qualitative Research in Psychology. Vol 3, pp. 77-101.