نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

دوران هشت ساله دفاع مقدس یکی از مهم­ترین مقاطع تاریخی و مهم ایران از منظر ارزش­های انسانی و الهی است. برای نگهداشت و انتقال ارزش­های دفاع مقدس به نسل آینده باید این فرهنگ در برنامه­ریزی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد. در این راستا کشورها برای تدوین سیاست فرهنگی خود راهبردهای متنوعی را متناسب با دیدگاه­های سیاسی و وضع اجتماعی خود مدنظر قرار می­دهند. هدف این راهبردها حراست هویت ملی از طریق حفظ و حراست میراث فرهنگی و احیای گذشته تاریخی در راستای تقویت غرور ملی و مذهبی است در غیر این صورت ارزش­ها و معانی غنی فرهنگی یک رویداد ارزشمند به فراموشی سپرده خواهد شد. براین اساس نویسندگان این مقاله در پی پاسخ به این سئوال­اند که چه خط مشی‌هایی برای حفظ و انتقال علوم و معارف دوران دفاع مقام مؤثر است؟ یافته­های تحقیق در راستای آزمون فرضی مقاله مبتنی بر مطالعات میدانی نشان می­دهد که سیاست­گذاری فرهنگی در قالب پنج راهبرد تولید محصولات آموزشی (آموزش و پرورش و آموزش عالی)، تولیدات نمادین، تولیدات شنیداری، دیداری و ارتباطی، تولیدات نوشتاری، تولیدات مناسک مذهبی در نگهداشت و انتقال علوم و معارف دفاع مقدس به نسل‌های کنونی و آتی مؤثر است که در این میان تولیدات شنیداری، دیداری و ارتباطی بیشترین تأثیر و تولیدات نمادین کمترین تأثیر را دارند.

کلیدواژه‌ها

بیانات در خطبه‌های نماز جمعه تهران، 10/01/1369.
بیانات در دیدار عالمان و روحانیون تبریز، 5/5/1372.
مقام معظم رهبری در دیدار مدیران و هنرمندان دفاع مقدس 6/7/۱۳۷۹.
بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 19/9/1379.
بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 8/10/1383.
بیانات در دیدار وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌ها، 17/10/1388.
بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 26/09/1381
ابراهیمی نژاد، مهدی. (1379). مدیریت استراتژیک در بازرگانی و صنایع، تهران: سمت، ۱۳۷۹.
امام خمینی، سیدروح الله. (1385). صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی (ره)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (مؤسسه چاپ و نشر عروج).
اجلالی، پرویز. (1379). سیاست­گذاری و برنامه­ریزی فرهنگی در ایران، تهران: نشر آن.
اشتریان، کیومرث. (1381). روش سیاست­گذاری فرهنگی، تهران: نشر کتاب آشنا.
حسین لی، رسول. (1379). مبانی و اصول سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران (مجموعه مقالات)، تهران: نشر آن.
محسنی، منوچهر. (1379). بررسی آگاهی­ها، نگرش­ها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران، تهران: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.
یوسفی، نریمان. (1383). شکاف بین نسل­ها، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
مید مارگارت. (1365). بلوغ در ساموا، ترجمه مهین میلانی، تهران: نشر ویس.
صالحی امیری، سیدرضا. (1387). مبانی سیاست‌گذاری و برنامه­ریزی فرهنگی، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
کوین، بروس. (1386). درآمدی به مبانی جامعه­­شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر توتیا.
William A. Haviland. (2001). Cultural Anthropology, Wadsworth Pub Co.
David Riesman. (2001). The Lonely crowd: A Study of the Changing American Character, Yale University Press.