نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، ایران

2 کارشناسی ارشد رشته مدیریت سیستم های فناوری اطلاعات از دانشگاه برونل لندن

چکیده

رهبری مهمترین عامل پیروزی و شکست و حفظ روحیه و پیشگیری از آسیب­های روانی در جنگ است. شخصیت عرفانی و حماسی حضرت امام(ره) از ایشان، رهبر و فرمانده ­ای بی­ نظیر در دوران دفاع مقدس ساخته بود که نگرش، آموزه­ ها و سیره­ ایشان تأثیر عمیق انکارناپذیری بر روحیه ملت و رزمندگان و آمادگی­های آنان در برابر دشمنان داشت. عشق و محبت وصف ناپذیر آحاد ملت و رزمندگان اسلام به ایشان از باورهای دینی آنان سرچشمه می­ گرفت. رزمندگان اسلام افزون بر محبت بسیار زیاد به حضرت امام، عمیقاً باور داشتند. ایشان جانشین امام عصر(ع) است و از ولایت امام معصوم و شأن مرجعیت دینی و زعامت سیاسی جامعه اسلامی برخوردار است. از این رو در چارچوب این باور ولایت حضرت امام را در ادامه ولایت معصوم پذیرفته و به لوازم آن پایبند بودند و اطاعت و پیروی از آنان را بر خود واجب می دانستند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کلام حضرت امام بر عناصر کار تیمی رزمندگان قرارگاه خاتم­الانبیاء (ص) در دفاع مقدس با تمرکز بر عملیات کربلایی­ها می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان قرارگاه خاتم­الانبیاء (ص) در شهر تهران هستند که در عملیات کربلای ۵ شرکت داشته ­اند. از این تعداد جامعه آماری که 21 نفر است براساس روش نمونه­گیری خوشه­ای تعداد ۳۷ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. نتایج نشان می­دهد کلام حضرت امام بر همه ۱۷ مورد از عناصر کار تیمی در بین رزمندگان اسلام در جبهه ­های حق علیه باطل مؤثر است. حضرت امام با سخنان خود به آن‌ها شور و شوق و اعتماد به نفس می­ب خشید و این مسأله منجر به حضور مداوم و پرصلابت مردم و رزمندگان در جبهه­ های جنگ می­شد.

کلیدواژه‌ها

احدیان پور، صادق. (۱۳۷۸). شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر انسجام و پویایی گروهی در معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی.
استیفن پی رابینز. (۱۳۷۸). ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، رفتار سازمانی جلد دوم، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
آشوری، داریوش. (۱۳۷۳). دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید.
هاشمی رفسنجانی، اکبر. (1376). خطبه‌های نماز جمعه، جلد ۱، چاپ دوم، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب اسلامی.
امام خمینی، سید روح الله. (۱۳۷4). رساله نوین، جلد 4، نگارش و ترجمه و توضیح از عبدالکریم بی­آزار شیرازی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
امام و دفاع مقدس، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، واحد خاطرات، چاپ اول، ۱۳۷۷.
امام خمینی، سید روح الله. (۱۳۸۵). صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی(ره) ، جلد ۱۹ و ۱۳، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (مؤسسه چاپ و نشر عروج).
امامی، صابر. (۱۳۸۰). عوامل فرهنگی و معنوی در دفاع مقدس، هنر و ادبیات، جلد 7، تهران: مرکز تحقیقات اسلامی.
سنگری، محمدرضا و عبداللهی، مهدی. (۱۳۸۰). عوامل فرهنگی و معنوی در دفاع مقدس، فرهنگ عاشورا، جلد ۳، تهران: مرکز تحقیقات اسلامی.
بابایی­زارچ، علی محمد. (۱۳۸۳). امت و ملت در اندیشه امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
ماکسول، جان. (۱۳۸5). ۱۷ اصل کار تیمی، ترجمه مرتضی ذوالانوار، تهران: نشر معیار اندیشه.
بنی لوحی، سیدعلی. (۱۳۷۸). مبانی دفاع از دیدگاه امام خمینی(ره)  مقایسه­ای. تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
بویه، چمران. (۱۳۹۱). تبیین قلمروهای ژئوپلیتیک ایران پس از انقلاب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 بیو، دی اس؛ هیکس، دیجی؛ هینینگز، سی­آر. (۱۳۸۰)، نظریه پردازان علم سازمان، ترجمه سیدمحمد میرکمالی، قاسم کبیری، تهران: نشر سیطرون.
پیتر، تی، اچ. (۱۳۷۳). مراحل روانشناسی جنگ و صلح؛ ترجمه و انتشار، تهران: نشر صریز.
حبیبی، مرتضی. (۱۳۸4). ساختن تیم­های مدیریت با عملکرد بالا، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳4.
حدیث ولایت (۱۳۷۵). مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی حدیث ولایت (۱۳۷۹). مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
دانشکدهی فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران. (۱۳۸۱). فرماندهی و ستاد در رزم. گروه علوم پایه و مشترک.
Anna L. Green., Aretha Y. Hill., Earnest Friday., Shawnta S. Friday," The use of multiple intelligences to enhance team productivity", School of Business &
Industry, Florida A&M University, Tallahassee, Florida, USA.
 
David A. Kolb &Joyce osland & Irwin M.Rubin, The Organizational Behavior Reader, 6th ed., Newjersey: Pren ce-Hall, 1995, P.268..
Drewery.G, Wright.N, (2002)"Cohesion among culturally heterogeneous groups" The journal of American academy of buisness, vol2, issue 1, pp 66-72
Earley P.C & Ang s (2003); Cultural Intelligence: indivisual interac ons across cultures. Stanford, CA. Stanfors Business Books.
 Gladstein, D.L. (1984), "Groups in context: a model of task group e ec veness", Administra ve Science Quarterly, Vol. 29 pp.499-517.