نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری سیاست گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

دفاع مقدس بستری دُرخیز است؛ بستری که علیرغم برداشت مکرر مرواریدهای دانش، تجربه و حماسه، همچنان جوشش داشته، پیوسته مواردی جدید برای عرضه دارد. در این مقاله، ابتدا با فراتحلیل بررسی‌هایی که فرماندهان عالی دفاع مقدس در خصوص آسیب‌شناسی و تحلیل عملیات‌ها، چه در حین دفاع‌مقدس و چه پس از پایان جنگ داشته‌اند، عوامل کلیدی موفقیت عملیات‌های پیروزمند بیت‌المقدس، والفجر ۸ و کربلای 5، به‌دست آمد. سپس با بهره‌گیری از روش مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری (ISM) این عوامل رتبه بندی شدند. نتایج رتبه بندی، چهار س طح از عوامل را نشان داد که به ترتیب اولویت عبارتند ا: الف) عوامل معنوی، فرماندهی و آموزش دقیق و هماهنگ نیروها؛ ب) تفکر و اندیشه راهبردی، طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی و آمادگی برای پدافند؛ ج) جامع‌نگری در ابعاد عملیات، شناسایی و توجه به اصل غافل‌گیری؛ د) نوآوری و خلاقیت.

کلیدواژه‌ها

اردستانی، حسین. (1390). خلاقیت، طراحی و برنامه ریزی در عملیات والفجر ۸. فصلنامه نگین: 10(39).
ابن الرسول، سیداصغر؛ آشتیانی، محمدرضا؛ شعبانی، مهدی. (1392). تحلیل راهبردهای سازماندهی و توسعه سازمانی نیروهای نظامی در دفاع مقدس، مطالعه موردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فصلنامه راهبرد دفاعی، 11(43).
باقری، مصباح الهدی؛ گودرزی، غلامرضا؛ خیر آبادی، حمید. (1389). طراحی مدل تصمیم گیری راهبردی فرماندهان دوران دفاع مقدس با تأکید بر عملیات های موفق سال دوم جنگ تحمیلی. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 40(1).
تیزرو، على. (1389). طراحی مدل زنجیره تأمین چابک رویکرد مدل سازی تفسیری ساختاری، مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن. رساله دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه تربیت مدرس.
جعفری، فتح الله. (1384). تحلیلی بر عملیات بیت المقدس. فصلنامه نگین: 3(12).
جمعی از نویسندگان. (1389). بررسی تحولات استراتژیک جنگ تحمیلی از آغاز تا پایان سال ۱۳6۱. فصلنامه نگین، 9(35).
درودیان، محمد. (1384). فتح خرمشهر. ملاحظات و ضرورت‌ها؛ فصلنامه نگین، 3(12).
درودیان، محمد. (1386). گزارش یک تصمیم گیری: عملیات کربلای پنج؛ فصلنامه نگین، 7(22).
رشید، غلامعلی؛ مرادپیری، هادی. (1389). عوامل مؤثر در انتخاب صحنه های عملیاتی در هشت سال دفاع مقدس. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 39(2).
رشید، غلامعلی. (1392 الف). سخنرانی در همایش مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس.
رشید، غلامعلی. (1392 ب). مشخصه های تاکتیکی و تأثیرات راهبردی عملیات کربلای پنج؛ فصلنامه نگین، 12(47).
رشید، غلامعلی؛ پاشایی هولاسو، امین. (1391). ارائه مدلی مبتنی بر مدیریت دانش جهت ترویج فرهنگ دفاع مقدس؛ پاسداری فرهنگ انقلاب اسلامی، 2(6).
رهنورد، فرج الله؛ محمدی، اصغر. (1388). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی؛ نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. 1(3).
میرغفوری، سیدحبیب الله؛ شفیعی رودپشتی، میثم؛ ملکشاهی، فاطمه. (1391). رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت خدمات شهری در پروژه های توسعه خدمات شهری. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول). 23(18).
یعقوبی، نورمحمد؛ شاکری، رؤیا. (1392). شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت استقرار شهر الکترونیکی؛ پژوهش های مدیریت عمومی، 6(19).
یاوری، وحید. (1391). طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان اوقاف و امور خیریه. رساله دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
مصطفی، مدنی. (1387). بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر عملکرد فرماندهان سپاه در دفاع مقدس. دانشور رفتار. 15(29).
Bolanos Ricardo, Emilio Fontela, Alfredo Nenclares, Pablo Pastor, (2005), «Using interpretive structural modelling in strategic decision-making groups», Management Decision, Vol. 43 Iss: 6 pp. 877 – 895.