نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

ابعاد و مؤلفه‌های تعیین‌کننده قدرت نرم و جامعه را می‌توان از جهات مختلفی مورد بررسی قرار داد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر وصیت‌نامه شهدا است. وصیت‌نامه شهدا به مثابه بیانه‌ای است برای آیندگان. با این وصف وصیت‌نامه‌های شهدا بهترین و معتبرترین اسناد موجود درباره اندیشه‌ها و دغدغه‌های شهدا است و به واسطه تحلیل محتوای آنها می‌توان به دسته‌بندی منطقی اندیشه‌ها و نوع نگرش و دغدغه‌های آنان دست یافت. تأکید بر آگاهی، هدف‌مداری، انتخاب، شناخت و معرفت از جمله مواردی است که در آثار باقی مانده از شهدا به وضوح مشهود است. در این مقاله جامعه آماری، وصیت‌نامه شهدای دانشجو و طلبه در دوران دفاع مقدس است که به دلیل تعداد مناسب (۵۰ شهید) و حجم بالای این وصیت‌نامه‌ها (حدود ۵۰۰۰ صفحه) این امکان که بر اساس اصل کفایت نظری، نتایج به‌دست آمده در این تحقیق را به شهیدان انقلاب اسلامی ایران نیز تعمیم داد، وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

قرآن مجید
افتخاری، اصغر. (1385). قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات بسیج، 32(3).
آرنت، هانا. (1370). قدرت مبتنی بر ارتباط، در کتاب استیون لوکس، قدرت فر انسانی و شرشیطانی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
بیکی، مهدی. (1388). قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
حر عاملی، محمد بن حسن بن علی. (1387). تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسه آل البیت (علیه السلام).
خامنه ای، سید علی. (1389). حدیث ولایت، تهران: موسسه حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای.
خمینی، روح الله. (1382). صحیفه نور، تهران: انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
درودیان، محمد. (1379). آغاز تا پایان: سیری در جنگ ایران و عراق. تهران: انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
رشید، غلامعلی. (1387). بصیرت پاسداری، تهران: اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
سید رضی. (1389). نهج البلاغه، قم: انتشارات دار الهجرة.
گلشن پژوه، محمودرضا. (1387). جمهوری اسلامی و قدرت نرم، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
مطهری مرتضی. (1385). خلاصه آثار. تهران: انتشارات صدرا.
نای، جوزف. (1389). فرهنگ و قدرت در عصر اطلاعات، ترجمه على صباغی، تهران: آگاه.
نای، جوزف. (1383). قدرت نرم، ترجمه محمود عسگری، فصلنامه راهبردی دفاعی، 2(1).
نای، جوزف. (1382). کاربرد قدرت نرم، ترجمه سید رضا میرطاهر، تهران: نشر قومس.
نغمه های سرخ. (1381). یادنامه شهدای دانشگاه امام صادق(ع). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
الویری، محسن. (1386). مسجد، ارتباطات و توسعه پایدار، فصلنامه علمی نامه صادق، 31(2).
هولستی، آل. آر. (1373). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه نادر سالارزاده امیری، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.