نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی سیاست‌گذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 استادیار گروه روابط بین‌الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

یکی از ابعاد سیاست‌گذاری عمومی ایران از منظر سیاست خارجی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای اسلامی در جبهه مقاومت به عنوان راه‌حل‌ کاهش رفع اثرات تحریم است. این پژوهش با بکارگیری روش تحلیلی، منابع کتابخانه ای و انجام مصاحبه از اساتید متخصص و نخبگان حوزه تحریم و سیاست‌گذاری قصد دارد به تحلیل سیاست گذاری عمومی ایران در وضع موجود با توجه به بهره‌گیری از جبهه مقاومت در مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا بپردازد. به عبارتی هدف این مقاله بررسی چگونگی سیاست‌گذاری عمومی ایران در مقابل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا است. و می‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد که نقش جبهه مقاومت در سیا‌ستگذاری عمومی ایران در مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا چگونه است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ایران به نوعی تحریم را فرصتی قرار داده است تا علاوه بر حفظ موقعیت خود در منطقه غرب آسیا، آن را تحکیم نیز نماید و از سوی دیگر، از فرصت‌های جبهه مقاومت اسلامی در مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا، بهره می‌گیرد. جبهه مقاومت اعم از کشورهایی نظیر فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن و در رأس آن‌ها ایران، با ایجاد یک باشگاه مقابله با تحریم ها در تلاش هستند تا نه تنها در مقابل تحریم‌های آمریکا بایستند، بلکه با حمایت ایران، هم این کشور را از اثرات تحریم‌های یکجانبه آمریکا مصون کنند، و هم خود از حمایت ایران برخوردار باشند. سطوح تحریم این کشورها شامل سطح دولتی و سطح غیردولتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات