نویسنده

استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه مالک‌اشتر

چکیده

یکی از عناصر اصلی امنیت ملی، دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور، و کسب قدرت نظامی است. مسئله‌ای که تاکنون هیچ کشوری آن را به بوته فراموشی سپرده است. چرا که امروزه دولتی می‌تواند در نظام بین‌المللی نیرومند و قوی ظاهر شود که از قدرت نظامی و توان بازدارندگی بالایی برخوردار باشد. به همین دلیل کسب قدرت نظامی در دوران معاصر موضوعی مهم و سرنوشت‌ساز تلقی می‌شود. اینکه مکتب حیات‌بخش اسلام نسبت به کسب آمادگی نظامی چه نظری دارد و آیا مجهز شدن به پیشرفته‌ترین سلاح‌های روز را برای توازن نظامی و تسلیحاتی لازم می‌داند یا خیر، سؤالاتی است که در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا و با نگاهی بر نقش آن در دوران دفاع مقدس به آن‌ها پاسخ داده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در اسلام حفظ آمادگی دفاعی و کسب قدرت نظامی و فناوری‌های دفاعی به‌منظور ترساندن دشمنان و بازداشتن آن‌ها از تجاوز امری لازم و واجب است. زیرا که اگر دشمنان متوجه شوند که نظام اسلامی از آمادگی لازم برخوردار است، هرگز چشم طمع به سرزمین آنان نخواهد دوخت.

کلیدواژه‌ها