نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اندیشه سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حقوق، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران(مدعو واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی)

چکیده

علل و عوامل پیروزی در جنگ 33 روزه رژیم غاصب صهیونیستی علیه مقاومت ‌‌حزب‌الله لبنان در سال 2006 میلادی با برخورداری از پیچیدگی‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی کانون توجه جهانی بوده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای، با هدف بررسی علل و عوامل پیروزی حزب­ الله لبنان در جنگ 33 روزه سال 2006 میلادی بر اساس مدل مدیریت بحران مایکل برچر و با بهره­گیری از مؤلفه‌های چهارگانه این مدل (با تأکید برمرحله سوم این مدل) تجزیه و تحلیل شده است. نتیجۀ این تحقیق حاکی از آن است که شیوه جنگ نامتقارن مهم‌ترین علل و عوامل پیروزی حزب­الله لبنان در جنگ 33روزه  بود. حزب‌الله لبنان با ترکیب روش‌های خلاقانه و مهارت‌های خود در این جنگ با وجود برتری‌های تسلیحاتی و تجهیزات نظامی پیشرفته، ارتش رژیم غاصب صهیونیستی را به شکست کشاند و آنها را به تغییر دکترین نظامی خود در برابر حزب‌الله لبنان وادار کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات