نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی دوره دکتری امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی، به عنوان عامل اصلی شکل‏‏گیری، تداوم و گسترش مقاومت در برابر قدرت‏‏های استکباری و استعماری، موجب زنده شدن روحیه استکبارستیزی ملل مسلمان و مستضعف و دولت‏های مستقل در دهه‏های پایانی قرن گذشته و قرن جاری در منطقه و جهان شده است. جمهوری اسلامی ایران توانست به عنوان یک نظام سیاسی با به صحنه آوردن اسلام، استضعاف‏زدایی و استکبارستیزی در انسجام ملی، منطقه‏ای، حفظ و بسط امنیت الگویی الهام‏بخش ایجاد نماید. همبستگی و انسجام در سطوح و لایه‏‏های مختلف طی چهار دهه‏‏ پس از پیروزی انقلاب، جبهه مقاومت را از جمهوری اسلامی به منطقه‏ای گسترده‏تر از غرب آسیا و شمال آفریقا گسترش داده است. جبهه مقاومت در حرکت رو به رشد انقلاب اسلامی جهت تداوم آرمان‏‏ها و دست‏‏یابی به اهداف آن، ظرفیت‏ها و فرصت‏‏های گسترده‏‏ای را در اختیار انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی قرار داده است. هدف اصلی در این مقاله آن است که با مطالعات اسنادی معتبر و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی؛ شکل‏‏گیری، تقویت و گسترش جبهه مقاومت در حرکت رو به رشد انقلاب اسلامی را تبیین و جایگاه آن در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تحلیل نماید. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می­دهد که بهره‏گیری از ظرفیت‏ها و قابلیت‏های جبهه مقاومت، به عنوان یکی از عوامل اصلی قدرت و اقتدار انقلاب اسلامی بوده، این عاملِ تعیین کننده به ایجاد، تأمین، گسترش و ارتقاء امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقة ‏پرآشوب غرب آسیا انجامیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات