نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

مهم‌ترین مؤلفه قدرت در تأمین امنیت و حفاظت از منافع ملی، به دلیل نقش آن در بازدارندگی و مقابله با تهدیدات، توان دفاعی است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به‌عنوان ولی‌فقیه و فرمانده کل قوا نقش اصلی در تدوین و تبیین اصول و راهبردهای دفاعی کشور به عهده‌دارند. ازاین‌رو معرفت به اندیشه‌ها و راهبردهای دفاعی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در خصوص دفاع ما را، در درک مبانی دفاعی جمهوری اسلامی ایران هدایت می‌کند. از این رو، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که مبانی فکریِ اندیشه دفاعی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) چیست؟ در تبیین راهبرد دفاعی حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) یافته این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به بیانات ایشان گردآوری شده است نشان میدهد که راهبردهای ایشان در سه حوزه راهبردی دشمن‌شناسی، آمادگی رزمی و تهدید در برابر تهدید است که این مبانی از آیات قرآن، سیره معصومین (ع) و راه اندیشه امام خمینی (ره) استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات