نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد رشته ارتباط تصویری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

2 دانشیار دانشگاه الزهرا (سلام‌الله‌علیها)

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسایل اجتماعی در جوامع امروزی مسائل آموزشی و انتقال مفاهیم و ارزش‌های اجتماعی از نسلی به نسل دیگر است  تا با انتقال ارزش‌های جامعه، بتوان آینده جوامع را تضمین نمود. یکی از ابزارهای آموزش  اجتماعی، هنر گرافیکِ محیطی است که می‌توان از آن با رویکردهای متفاوت در راستای پیام‌رسانی، فرهنگ‌سازی، تبلیغات، هدایت و راهنمایی، ارتقای کیفیت محیط شهر، تلطیف آن و بسیاری موارد دیگر هم‌چون آموزش عمومی استفاده نمود. لذا با توجه به رویکرد آموزشی گرافیک محیطی، جمهوری اسلامی ایران اقدام به طراحی گرافیک محیطی گلزار شهدا نموده است. بدین‌منظور در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی و توصیفی کوشش شده است تا به آسیب‌شناسی گرافیک محیطی گلزار شهدای دانشگاه‌های شهر تهران پرداخته و در راستای آموزش‌های صحیح، چگونگی برقراری ارتباط پیرامونی با مخاطبان، هدایت و راهنمایی در گلزارها بررسی شود. براساس یافته‌های پژوهش، برنامه‌ریزی‌ها، هزینه، کارکرد و موارد ویژه‌ی اختصاص داده شده برای گلزارها، به لحاظ اصول طراحی گرافیک محیطی و دو اصل ردیابی و یکسان‌سازی و دیگر موارد اصولی، متناسب با جایگاه شهدا، طراحی نشده است.

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
- اسداللهی، مصطفی (1395). مبادی مباحث کارشناسی طراحی گرافیک در ارتباط تصویری طراحی گرافیک محیطی، تهران: انتشارات فاطمی.
- استوار، مسیب (1392). هنرگرافیک محیطی، تهران: انتشارات رازنامه.
- افضل‌طوسی، عفت‌السادات (1388). مجموعه مقالات همایش بهار ایرانی، نمادشناسی هنر انقلاب در شعر و نقاشی، تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
- افضل‌طوسی، عفت‌السادات (1393). طبیعت در هنر باستان، تهران: انتشارات انتشارات دانشگاه الزهرا (س).
- اقبال، محمدرضا و همکاران (1391). همکاری‌های بین بخشی رویکردی در زیباسازی مبلمان شهری،  چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد.
- ایلوخانی، مسعود (1388). گرافیک محیطی، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی فاطمی.
- بوروس میتفو، میراندا (1394). دایره‌المعارف مصورنمادها و نشانه‌ها، ترجمه حبیب بشیرپور، و معصومه انصاری، تهران: انتشارات سروش.
- بوکهارت، تیتوس (1376). ارزش‌های جاویدان هنر اسلامی، ترجمه سیدحسین نصر، چاپ دوم، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
- حاتمی، صفیه (1392). نقش گرافیک محیطی در زیباسازی فضای شهری، مجموعه مقالات همایش علمی اولین دوسالانه دیوارنگاری شهری و گرافیک محیطی، تهران: انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران.
- دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- طباطبایی، سیدمحمد (1389). تفسیرالمیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، جلد دوم، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
- عمید، حسن (1369). فرهنگ  لغات عمید، تهران: انشارات امیرکبیر.
- کمالی دولت‌آبادی، ر (1395). «هم‌آمیختگی تجربه‌های حسی و شناختی در گرافیک محیطی»، فصلنامه جامعه فرهنگ و رسانه، سال دوم، شماره هشتم.
- مکارم شیرازی، ناصر (1389). تفسیر نمونه، تهران: انتشارات دارالکتاب السلامیه.
- میرزائی نسب فهادان، م (1392). «جایگاه گرافیک محیطی در هویت بصری شهر»، مجله چیدمان، یزد، شماره 4.
- مهرین شوشتری، ع (1374). فرهنگ لغات قرآن، تهران: انتشارات گنجینه.
- معین، محمد (1376). فرهنگ فارسی معین، جلد دوم، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- هیلن برند، روبرت (1383). معماری اسلامی، ترجمه باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات روزانه.
- علیمرادی، م (1389). «بررسی و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در اسلام و مقایسه آن با سایر ادیان»، پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد، اصفهان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
ب) منابع انگلیسی
 
- Henten, V., Willem, J., Avemarie, F (2002). Martyrdom and Noble Death: Selected Texts from the Graeco-Roman, Jewish and Christian Antiquity' London: Routledge.
 
- Ikpe, Ibanga B (2013). Morality and Martyrdom: Self-criminalization and Christian Worship', Thought and Practice: A Journal of the Philosophical Association of Kenya 5, no. 1:69-89, University of Botswana.