مدیر مسئول


دکتر عبدالعلی پورشاسب دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی

مدیریت دفاعی

 • defamoghadassndu.ac.ir

سردبیر


دکتر غلامعلی رشید استاد جغرافیا دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

جغرافیا

 • gha.rashidgmail.com

جانشین سردبیر


دکتر هادی‌مراد پیری دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
معاون هماهنگ کننده پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی

علوم دفاعی راهبردی

 • dr.hpiri100gmail.com
 • 02126754432

مدیر داخلی


دکتر سید محمدرضا موسوی دکتری علوم سیاسی و عضو گروه پژوهشی قوای سه گانه پژوهشکده دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی محمد احمدوند استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

مدیریت سیستم ها

 • hdstudiesdsrc.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهرام بیات استاد امنیت ملی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

جامعه شناسی

 • bahram.baiatgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهین پناهی استاد دانشگاه الزهرا سلام الله علیها

زبان و ادبیات فارسی

 • mpdalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالعلی پورشاسب دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

مدیریت دفاعی

 • defamoghadassndu.ac.ir
 • 02126754426

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی‌مراد پیری دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

علوم دفاعی راهبردی

 • dr.hpiri100gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامعلی رشید استاد جغرافیا دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

جغرافیا

 • gha.rashidgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی سعادتی استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

باکتری شناسی

 • mojsadatigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین شکوهی دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

علوم دفاعی راهبردی

 • hosseinshokohi1400gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدیحیی صفوی استاد تمام جغرافیای سیاسی دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام

جغرافیای سیاسی

 • yahyasafavisndu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهمن کارگر دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

 • kargargmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد یزدی استاد دانشگاه شهید بهشتی

زمین‌شناسی

 • yazdigmail.com

ویراستار


دکتر ابوالفضل کاوندی کاتب دانش اموخته پسا دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

جغرافیای سیاسی

 • akkatebgmail.com