نقش اقتدار دفاعی در تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی
نقش اقتدار دفاعی در تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی

ابوالحسن کبیری؛ کریم عباسی؛ مجتبی تسنیمی؛ حمیدرضا ملازینل

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395

چکیده
  انقلاب اسلامی از همان بدو شکل‌گیری به تشکیل تمدن نوین اسلامی توجه ویژه‌ای داشت و به همین جهت همواره در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی حرکت می‌کرد. حرکت در این مسیر مستلزم توجه به مؤلفه‌های متعددی بود که ...  بیشتر