تأثیرات گردشگری مذهبی (زیارتی) بر توسعه روستایی مناطق دفاع مقدس (مطالعه موردی: منطقه عملیاتی شرهانی و روستای شهرک دشت عباس)
تأثیرات گردشگری مذهبی (زیارتی) بر توسعه روستایی مناطق دفاع مقدس (مطالعه موردی: منطقه عملیاتی شرهانی و روستای شهرک دشت عباس)

شهاب قهرمانی؛ محمد کوچکی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 83-108

چکیده
  امروزه دستیابی به توسعه پایدار فضاهای جغرافیایی، نیازمند توجه به ویژگی‌های انسانی و فرهنگی این فضاها می‌باشد و توسعه روستایی نیز از این مقوله جدا نیست. از جمله راهکارهای مناسب برای دست‌یابی به توسعه ...  بیشتر