مطالعه تأثیر نگاره‌های دفاع مقدس در زیباسازی مبلمان شهری و بهداشت روانی جامعه
مطالعه تأثیر نگاره‌های دفاع مقدس در زیباسازی مبلمان شهری و بهداشت روانی جامعه

شهاب قهرمانی؛ علیرضا امجدی ملایی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395

چکیده
  در سال‌های اخیر، با اینکه جریآن‌هایی به نام هنر دفاع مقدس در شاخه‌های مختلف فرهنگی و هنری به وجود آمده، اما هنر دفاع مقدس هنوز هم با مشکلات متعددی روبه‌روست. در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی به‌ویژه در ...  بیشتر