اندیشه و نگرش امام خمینی(رحمت‌الله علیه) به جنگ و دفاع؛ با تأکید بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (دفاع مقدس)
اندیشه و نگرش امام خمینی(رحمت‌الله علیه) به جنگ و دفاع؛ با تأکید بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (دفاع مقدس)

محسن دشتکوهی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395

چکیده
  عمل به تکلیف صرف‌نظر از سود و زیان مادی آن اصل بنیادین اندیشه متعالی امام خمینی (رحمت‌الله علیه) را تشکیل می‌داد. امام تربیت‌یافته مکتب عاشورا بود. بر همین اساس، دفاع و جهاد در اندیشه امام یک تکلیف الهی ...  بیشتر