نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (رحمت‌الله علیه)

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ه.ش، سیاست خارجی نوین ایران ذیل اصول معینی تعریف شد. اصولی چون نه شرقی نه غربی و دفاع از مظلومان، در زمان حساس جنگ ایران و عراق از جمله نسبت به مسئله اشغال افغانستان توسط شوروی به‌صورت شفاف نمود عملی یافت. مقاله حاضر با استفاده از روش بررسی روندها به توصیف و تبین چگونگی تأثیرگذاری موضع‌گیری ایران نسبت به اشغال افغانستان در روابط بین دو کشور ایران و شوروی در دوران جنگ تحمیلی پرداخته است. مطالعه انجام شده حاکی از آن است که مسئله افغانستان عاملی بسیار مهم در نحوه شکل‌گیری روابط ایران و شوروی در مقاطع نخست سال‌های مذکور نبوده و تنها از زمان روی کار آمدن گورباچف، تأثیرگذاری جدی و ویژه داشته است.

کلیدواژه‌ها