نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر ارشد امنیت ملی

2 دانشجوی دوره دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

کشور عراق همواره از منظرهای مختلف برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت داشته است. حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سرنگونی رژیم بعث، این کشور را وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی با مؤلفه‌های نوینی کرده است. در واقع سقوط صدام موجب نزدیکی دیدگاه­های عراق با ایران و جبهه مقاومت گردیده و شرایط این کشور را دستخوش تغییرات بنیادی نموده است. به گونه­ای که عراق امروز می­تواند نقشی مهم در هم­افزایی جبهه مقاومت از خود نشان دهد. استفاده هوشمندانه از ابزارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی همواره نقش مهمی در توسعه و تعمیق روابط میان کشورها داشته است. در مقاله حاضر به ابعاد مختلف نقش­آفرینی عراق در جبهه مقاومت در ابعاد مختلف می‌پردازیم و این مهم را از خلال کنکاش در ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مورد کاوش قرار خواهیم داد. پژوهشگر در این پژوهش با توجه موقعیت‌های جغرافیایی، اقتصادی، مذهبی و جمعیتی عراق، راهبردهای مورد نیاز را برای انسجام و همگرایی کشورها و نهضت‌های جبهه مقاومت ارائه کرده است. این مقاله از نوع کاربردی- توسعه‌ای است و مهمترین مسئله پژوهش این است که چه شاخص­ها و مولفه‌هایی می‌تواند ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عراق را در جهت وحدت جبهه مقاومت هدایت نماید. نتایج حاصل از تحقیق مبین آن است که جمهوری اسلامی ایران در دوره عراق نوین، مؤثرترین بازیگر منطقه‌ای بوده و حضور مؤثر عراق در جبهه مقاومت نیز یک ظرفیت ویژه برای منافع ملی کشورمان و جبهه مقاومت به شمار می­آید.

کلیدواژه‌ها