نویسنده

دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

دوران هشت سال دفاع مقدس به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی): «اوج افتخارات ملت ایران است»؛ لذا برای حفظ و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده، بایستی این فرهنگ با جدیت در برنامه‌ریزی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد. ازاین‌رو، نگارنده در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که چه راهبردهایی بر حفظ و انتقال علوم و معارف دوران دفاع مقدس مؤثر است. یافته‌های تحقیق مبنی بر مطالعات میدانی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری فرهنگی در قالب پنج راهبرد تولید محصولات و تولیدات آموزشی (آموزش‌وپرورش و آموزش عالی)، تولیدات نمادین، تولیدات شنیداری، دیداری و ارتباطی، تولیدات نوشتاری و تولیدات مناسک مذهبی، در حفظ و انتقال علوم و معارف دفاع مقدس مؤثرند که در این میان، تولیدات شنیداری، دیداری و ارتباطی، بیشترین و تولیدات نمادین، کمترین تأثیر را دارند.

کلیدواژه‌ها