نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیرت دولتی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائلی که دین اسلام به آن اهمیت فراوان داده ، خدمت به مردم است.خدمت به مردم در تعالیم اسلامی و سیره اولیاء(ع)بعد از انجام واجبات، برترین وسیله برای تقرب به خداوند متعال و بارزترین جنبه‌ی اجتماعی عبادت می‌باشد. در صورتی که انگیزه خدمت به مردم سر لوحه همه انگیزه‌ها قرار بگیرد؛ مانند ایمان به خدا باعث صعود انسان به مقامات معنوی و جلب رضایت خداوند متعال می‌شود. بر این اساس در این پژوهش انگیزه خدمت عمومی درمنظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) که بهترین منیع برای دستیابی به مؤلفه ها و شاخص‌های انگیزه خدمت به مردم می باشد؛ مورد بررسی قرار می‌گیرد.جامعه آماری پژوهش مکتوبات و بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از ابتدای دوره زعامت ایشان تا سال 1398می باشد.داده‌های پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل و درنهایت مبتنی و شبکه مضمونها، الگویی فرایندی انگیزه خدمت عمومی طراحی و تبیین شد.بر اساس نتایج انگیزه خدمت عمومی از4 مضمون فراگیر،23 مضمون سازمان دهنده و 83 مضمون پایه شکل یافته؛ که هسته مرکزی آن همانا انگیزه خدمت عمومی است. یافته های پژوهش مؤید این مطلب است که از دیدگاه مقام معظم رهبری انگیزه خدمت عمومی از ارزش‌های دینی– معنوی(خدامحوری، ولایت مداری، معادگرایی و دین مداری)،ارزش‌های اجتماعی(عدالت‌گستری، مردم سالاری دینی، رفاه جمعی، اتحاد ملی ، انقلا‌ب مداری، استقلال خواهی ، اقتدارگرایی و استکبارستیزی)، ارزش‌های اخلاقی(ساده زیستی، شکیبایی، تواضع، ایثار و فداکاری و شفقت و مهربانی) و ارزش‌های حرفه ای(اخلاق حرفه ای، تقوای کاری ، مردم داری ، کار جهادی، معنویت کاری و کیفیت طلبی) شکل می‌گیرد

کلیدواژه‌ها