نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرج

چکیده

انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به وقوع پیوست که جهان دورانی پر فراز و نشیب، ناشی از جنگهای جهانی را پشت سر نهاده بود و نظامی موسوم به دو قطبی را تجربه می کرد. نظامی که شرط بقای ملتها را در پیوستن به یکی از دو قطب مسلط می دانست. سر دادن شعار «نه شرقی و نه غربی» در این فضای سیاسی بین المللی، بسیاری از محاسبات را بر هم زد و افق جدیدی پیش روی دیگر کشورها و ملتها گشود. شاید یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران گذر از نظام مسلط و ایجاد ترتیبی جدید و به چالش کشیدن هژمون بین المللی بود. در این میان مکتب و اندیشه رهبر کبیر انقلاب در تثبیت و تداوم این حرکت نقش به سزایی ایفا نمود. امروز نیز مکتب و اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری امام خامنه ای که در امتداد با اندیشه معمار کبیر انقلاب اسلامی می باشد، توانسته است تاثیرات شگرف خود را ادامه دهد. این پژوهش در پی آن است تا نقش انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر افول قدرت آمریکا را مورد بررسی قرار دهد و در این میان چارچوب فکری و اندیشه دفاعی امام خامنه ای را مد نظر قرار داده است. این پژوهش به طریق توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات