پژوهشی
نقش دیپلماسی دفاعی درتحقق امنیت تمدن اسلامی در عصر جهانی شدن
نقش دیپلماسی دفاعی درتحقق امنیت تمدن اسلامی در عصر جهانی شدن

حسین مرزبانی؛ محمد ترابی؛ علی شیرخانی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401

چکیده
  هر تمدن و جامعه‌ای برای تحقق اهداف خود نیازمند امنیت و ایمنی از تهدیدات است. یکی از مجاری عینیت بخشی به تاکید اسلام بر اصالت صلح و امنیت، بکارگیری دیپلماسی در روابط با همسایگان و دیگر کشورها می‌باشد. ...  بیشتر
پژوهشی
نقش انقلاب اسلامی ایران در افول قدرت آمریکا در اندیشه و مکتب دفاعی امام خامنه ای (حفظه الله)
نقش انقلاب اسلامی ایران در افول قدرت آمریکا در اندیشه و مکتب دفاعی امام خامنه ای (حفظه الله)

محمد پورقربان

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به وقوع پیوست که جهان دورانی پر فراز و نشیب، ناشی از جنگهای جهانی را پشت سر نهاده بود و نظامی موسوم به دو قطبی را تجربه می کرد. نظامی که شرط بقای ملتها را در پیوستن به یکی از ...  بیشتر
پژوهشی
طراحی الگوی مدیریت اثربخش نشر ارزش‌های دفاع مقدس
طراحی الگوی مدیریت اثربخش نشر ارزش‌های دفاع مقدس

محبوبه سلیمان پورعمران؛ فاطمه محمد ابراهیم سپاسگزار؛ فریمان ابراهیم زاده؛ مژده بهرامی

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401

چکیده
  تحقیق حاضر با ارائه مدلی مبتنی بر مدیریت اثربخش نشر ارزش‌های دفاع مقدس در خراسان‌ شمالی انجام شده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دفاع مقدس سند افتخاری برای نسل کنونی و نسل‌های آینده است. جامعه‌ی ...  بیشتر