نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحدشیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران ‏

4 دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی،گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با ارائه مدلی مبتنی بر مدیریت اثربخش نشر ارزش‌های دفاع مقدس در خراسان‌ شمالی انجام شده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دفاع مقدس سند افتخاری برای نسل کنونی و نسل‌های آینده است. جامعه‌ی آماری شامل تمامی مدیران و دست‌اندرکاران سازمان‌ها و نهادهای خراسان شمالی به تعداد 100 نفر می‌باشد که به روش تصادفی انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از ابزار پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته انجام شد که روایی آن از نوع محتوایی بوده که مورد تأیید اساتید قرار گرفته و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.94 محاسبه شده ‌است. داده‌های گردآوری شده با روش تحلیل عامل اکتشافی به‌وسیله نرم افزار اس پی اس نسخه 22 و لیزر نسخه 8.80 در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که مدیریت اثربخش نشر ارزش-های دفاع مقدس باید در 4 بعد، شامل: قانونی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی- پژوهشی و فناوری مورد توجه قرار گیرد. 17 عامل و 72 گویه نیز شناسایی شدند، که عوامل «حمایت مالی سازمان‌ها از آثار منتشر شده» و «سیستم تشویق و ترغیب از فعالین عرصه» در بعد قانونی، عوامل «برگزاری مراسمات و مناسبت‌ها»، «سیستم اطلاعات و ارتباطات مناسب»، «فضاسازی عمومی»، «هنرنمایی مناسب»، «گردهمایی‌ها و همایش‌ها» در بعد فرهنگی-اجتماعی، عوامل «مطالعات علمی»، «برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه سازمان‌ها و نهادها»، «دوره‌های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها» در بعد آموزشی-پژوهشی و عوامل «فعالیت در عرصه مجازی» و «تولیدات نرم‌افزاری» در بعد فناوری قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

احمدی، احمدرضا(1389). مدیریت اثربخش در پرتو پایداری، مدیریت اسلامی، 81، 107-128.
اسلامی، الماس و حسینی میرصفی، سیده فاطمه(1400). تبیین حیات شهداء در عالم برزخ از منظر آیات و روایات. مطالعات دفاع مقدس، 7(2)، 197-223.
باقری دولت آبادی، علی(1400). انقلاب اسلامی و مکتب سازی: نمونه موردی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی. مطالعات دفاع مقدس، 7(4)، 27-50.
برزنونی، محمدعلی(1376). حفظ و انتقال فرهنگ دفاع مقدس، مصباح، 7(22)، 79-94.
تاج بخش، غلامرضا(1400). واکاوی مولفه های سبک زندگی شهید سلیمانی. مطالعات دفاع مقدس، 7(1)، 137-158.
ترابی، اویس؛ پیری، هادی مراد و خانی، علی(1400). ارائه الگوی ویژگی‌های مدیریت جهادی در فرماندهان هشت سال دفاع مقدس (پژوهشی مبتنی بر بیانات حضرت امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)). مطالعات دفاع مقدس، 7(3)، 9-31.
چهرآزاد، سعید(1399). بررسی فرآیند سیاستگذاری حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه، مطالعات حقوق بشر اسلامی، 9(2)، 35-50.
حامد سقایان، مهدی و حاصل پور، مهدی(1391). ارزیابی کمی و کیفی تولید تئاتر دفاع مقدس در ایران با تأکید بر فعالیت‌های انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، هنرهای زیبا، هنرهای نمایشی و موسیقی. 17(1)، 35-46
خامنه‌ای، سید علی(1370). سخنرانی در جمع هنرمندان، تهران.
خامنه‌ای، سیدعلی(1388). جملات کلیدی از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون موضوع «دفاع مقدس».
خصاف‌مفرد، حسین و باقری‌نصرآبادی، محسن(1395). الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد جهادی (مورد مطالعه: دفاع مقدس)، مدیریت فرهنگ سازمانی، 14(1)، 27-46.
خمینی، روح‌الله (1378). صحیفه امام، تهران: مرکز حفظ و نشر آثار امام خمینی (ره).
رستمی نسب، عباسعلی(1389). مبانی نظری دفاع مقدس در قرآن کریم، ادبیات پایداری، 1(2)، 95-108.
رشید، غلامعلی و پاشایی هولاسو، امین(1391). ارائه مدلی مبتنی بر مدیریت دانش جهت ترویج فرهنگ دفاع مقدس، پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 2(6)، 203-233.
رشید، غلامعلی؛ مراد پیری، هادی(1389). عوامل مؤثر در انتخاب صحنه‌های عملیاتی در هشت سال دفاع مقدس، مطالعات دفاعی استراتژیک، 12(39)، 175-200.
رفیعی، حسن رضا(1400). نیم‌نگاهی بر حضور سلحشوران ژاندارمری در هشت سال دفاع مقدس. مطالعات دفاع مقدس، 7(1)، 79-108.
شعبانی سارویی، رمضان(1394). طراحی و تدوین الگوی فرهنگ دفاع مقدس، مطالعات ملی، 17(63)، 45-62.
صالحی عمران، ابراهیم؛ سبحانی نژاد، مهدی؛ و فرهیخته چهارباشلو، حسین(1394). تحلیل میزان توجه به مؤلفه‌های شهداء و ایثارگران دفاع مقدس در محتوای کتب درسی دوره ابتدایی، پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 12(21)، 234-211.
طاهرپور، مالک؛ امیر مظاهری، امیر مسعود و ساسان، ودیعه(1399). مقایسه پایبندی به مضامین ارزشی وصیت‌نامه شهدای دفاع مقدس و سبک زندگی خانواده شهداء. مطالعات دفاع مقدس، 6(4)، 179-199.
عبدی‌زاده، الهام و فرخ‌فر، فرزانه(1399). تأثیر فرهنگ دفاع مقدس بر آثار هنرمندان تجسمی استان خوزستان. مطالعات دفاع مقدس، 6(2)، 91-122.
علویان، مرتضی و ذکریاپور، سعید(1400). واکاوی جایگاه شفافیت در حکمرانی شایسته، مبتنی بر اندیشه آیت الله خامنه ای(مدظله العالی). جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(3)، 53-79.
غفاری جاهد، مریم(1386). نقش زنان در ادبیات داستانی دفاع مقدس، ادبیات داستانی، 16(113)، 42-47.
فاضل، سهراب(1385). جامعه پذیری و درونی سازی ارزش‌های دفاع مقدس: نقدی بر نقش ارزش‌های دفاع مقدس در کتاب‌های درسی، سیاست دفاعی، 15(55)، 113-128.
فدائی دولت، فریدون و آقائی، سید داود(1399). بررسی مسئولیت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریه، مطالعات حقوق بشر اسلامی، 9(1)، 203-224.
فروتنی، زهرا(1399). تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی با آرمان‌های سیاسی آن (با تاکید بر محورهای بیانیه گام دوم انقلاب)، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(4)، 293-316.
کتابی، امیرعلی(1400). نسبت سنجی عدالت اجتماعی با الگوهای توسعه دولت های پس از انقلاب اسلامی. جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(4)، 29-52.
کشیشیان سیرکی، گارینه(1400). تأثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت ملی در دوران دفاع مقدس. مطالعات دفاع مقدس، 7(1)، 29-54.
مسعودی، امیدعلی(1393). بررسی راه‌های اثربخش کردن فرهنگ دفاع مقدس با تأکید بر نقش رسانه‌ها، دولت و پدیدآورندگان، پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، 4(10)، 94-69.
مهرآبادی، محسن(1381). جبهه فرهنگ و فرهنگ جبهه (نقد رسانه‌ای مجموعه فرهنگ جبهه)، تهران: فرهنگ گستر.
موسوی نیا، سید مهدی و جمال زاده، ناصر(1399). گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(1)، 177-199.
موسی­پور، نعمت الله(1391). ترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» به کمک برنامه درسی در دوره ابتدایی، تحقیقات فرهنگی ایران، 5(19)، 103-126.
نعامی، احمد(1392). دفاع مقدس، بازیابی از سایت دفاع مقدس.
یارمحمدی، احمد و زارعی متین، حسن(1381). مبانی مدیریت و فرهنگ‌سازی، قم: انتشارات روح.
یاری، محمدجواد؛ آذین، احمد و گلشنی، علیرضا(1399). ضرورت‌ها، الزامات و اصلاحات لازم برای افزایش کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(1)، 129-150.
Bui، H.، Chau، V. S.، Degl’Innocenti، M.، Leone، L.، & Vicentini، F. (2019). The Resilient Organisation: A Meta‐Analysis of the Effect of Communication on Team Diversity and Team Performance. Applied Psychology: An International Review، 68(4)، 621–657.
Marlow، S.، Lacerenza، C.، Paoletti، J.، Burke، S.، & Salas، E. (2018). Does team communication represent a one-size-fits-all approach?: A meta-analysis of team communication and performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes، 144، 145–170.
Mathieu، J. E.، Gallagher، P. T.، Domingo، M. A.، & Klock، E. A. (2019). Embracing Complexity: Reviewing the Past Decade of Team Effectiveness Research. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior، 6(1)، 17–46. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-012218-015106.
Margaret، Ferancic، (2007). Effective Management. MSW، M.Phil، PGDCIM، Qualified Social Worker & Counsellor. Registered under GSCC UK.
Zheng، W، Yang، B & McLean، G.N.، (2010). Linking organizational culture، structure، strategy، and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management. Journal of Business Research. vol63.