نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 گروه حقوق، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه معارف، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در عصر حاضر جنگ شناختی، ابزار اصلی دستیابی به اهداف توسعه طلبانه قدرت های استکباری بدون درگیری نظامی است. جنگ شناختی، رهیافتی ترکیبی از ظرفیت های نبرد غیر جنبشی متعلق به فضای سایبر، اطلاعات، روانشناسی، مهندسی اجتماع برای پیروزی در جنگ بدون رودرویی فیزیکی است.استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جنگهای شناختی برای مداخله در امور داخلی سایر کشورها از جمله ایران تأثیر مخربی داشته و باعث تغییر شناخت ملت گردیده است. حال پرسش این است که اهداف جنگ شناختی دشمن و راهکارهای تاب آوری مقابله با آن با تاکید بر آموزه های قرآن چیست؟در فرضیه بیان می شود که آگاهی از آموزه های قرآن نقش اساسی در مقابله با اهداف جنگ شناختی دشمن دارند.پژوهشگران در این مقاله با استفاده از روش اسنادی با اتکا به منابع مکتوب کتابخانه ای به واکاوی اهداف جنگ شناختی از جمله تحریف واقعیت‌ها، ایجاد یأس و ناامیدی، نادیده گرفتن دستاورد‌ها و پیشرفت‌های عظیم انقلاب، خدشه‌دار کردن غیرت دینی و زیرسوال بردن سنت‌های الهی پرداخته و راهکارهای تاب آوری مقابله با آن را شامل افزایش آگاهی و بصیرت ،شناخت تکنیک های جنگ شناختی ، ولایت پذیری،جهاد تبیین وارتقاء سواد رسانه ای با تاکید بر آموزه های قرآن می دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

قرآن کریم.
نهج البلاغه.
ابراهیمی‌فرد، طاهره(1398). نقش رسانه در تصویرسازی منفی از مسلمانان و غرب در عرصه ارتباطات سیاسی، مطالعات سیاسی جهان اسلام، 8(29)، 25-49.
آزادی، افشین، ترابی، محمد و حیدرپور، ماشاءالله(1399). جمهوری اسلامی ایران و فضای مجازی؛ راهکارهایی برای حل چالش‌ها. مطالعات دفاع مقدس، 6(3)، 147-178.
باکینگهام، دیوید(1399). آموزش رسانه، یادگیری، سواد رسانه‌ای و فرهنگ معاصر، ترجمه حسین سرافراز، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
بیانات مقام معظم رهبری در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح ۱۱/۰۷/1401.
بیدگلی، محمد و نوری کور عباسلو، بهناز(1399). ارتباطات سیاسی، تهران: انتشارات کیان دانش.
جوادی آملی، عبدالله(1369). وحی و رهبری، تهران: انتشارات الزّهراء.
جوانی، محمد(1401). علوم شناختی در جنگ شناختی، تهران: نو اندیشان دنیای کتاب، چاپ چهاردهم.
خرازی، آذر و احسانی، نرگس(1388). جریان شناسی جهانی رسانه‌های بزرگ، تهران: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
خلف زاده، رشید؛ خوزین، حسن و شریفی، منوچهر(1400). راه‌های مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن از منظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی). مطالعات دفاع مقدس، 7(1)، 159-181.
دارابی، علی(1391). درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات، فرهنگ و رسانه، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
رحمانی تیرکلایی، حسین(1400). زمینه‌های ارتقاء کارکردهای سیاسی انقلاب اسلامی در جامعه. جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(4)، 187-204.
رکابیان، رشید(1400). آسیب‌شناسی‌ ارتجاعِ انقلاب‌ اسلامی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری(مدظله العالی). جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(4)، 7-27.
زورق، محمد حسن(1392). ارتباطات و آگاهی، تهران: نشر سروش.
سبحانی فر، علی(1400). ارائه الگو دفاع نرم سیاسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گفتمان امام خامنه ای(مدظله العالی). مطالعات دفاع مقدس، 7(3)، 69-89.
سیاهپوش، امیر(1399). بررسی دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران، سیاست، 50(3)، 861-881.
شکرخواه، یونس(1380). نیاز مخاطبان به سواد رسانه‌ای، پژوهش‌های ارتباطی، 8(26)، 203-220.
شکوهی، سعید(1400). قدرت انگاره‌ای به مثابه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران. مطالعات قدرت نرم، 11(3)، 53-76.
عباس تبار، رحمت و اختری، عباداله(1400). عقلانیت انقلابی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای. مطالعات قدرت نرم، 11(3)، 77-94.
فلاح نژاد، علی(1400). گفتمان انقلاب اسلامی و طبقه متوسط. جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(3)، 7-24.
کانسیداین، دیوید(1379). درآمدی بر سواد رسانه،ترجمه ناصر بلیغ، تهران: اداره کل تحقیق و توسعه صدا.
کبیری، ابوالحسن(1399). سیاست خارجی برگرفته از منظومۀ فکری امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران. مطالعات دفاع مقدس، 6(4)، 55-75.
گیدنز، آنتونی(1389). جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
محبی، علی(1399). حقوق اسرای جنگی در پرتو حقوق بشر دوستانه، مطالعات حقوق بشر اسلامی، 9(2)، 1-20.
محمدی منفرد، حسن؛ عزیزی مهماندوست، مهدی؛ موحدی صفت، محمد رضا و انتظاری، حسن(1400). الگوی راهبردی جلوگیری از امنیتی شدن پدیده های متاثر از فضای سایبر. مطالعات دفاع مقدس، 7(3)، 209-228.
مرندی، محمدرضا(1399). جمهوری اسلامی در اندیشه معماران انقلاب اسلامی، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(1)، 220-239.
مصباح یزدی، محمد تقی(1393). زلال نگاه، تدوین و نگارش، قاسم شبان نیا، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
موسوی نیا، سید مهدی و جمال زاده، ناصر(1399). گفتمان انقلابی گری در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه‌ای، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(1)، 177-199.
موسوی، سید سعید؛ نباتیان، محمداسماعیل؛ کلانتری، ابراهیم و حق گو، جواد(1399). مرجع امنیت ملی در اندیشه‌ی فقهی آیت‌الله خامنه‌ای، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(2)، 131-153.
موسوی، سید محمدرضا و نقی لو، علی(1400). تاثیر هویت ملی چندپارۀ ایران بر توسعه سیاسی کشور. جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، 2(3)، 81-100.
نای، جوزف(1389). قدرت نرم، ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل، ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
نرمانی، حسن؛ زارعی، غفار و روان بد، امین(1400). نقد تمدن نوین غرب از منظر گفتمان انقلاب اسلامی با تأکید بر آراء حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی). مطالعات دفاع مقدس، 7(1)، 9-28.
Friedman L. Thomas (2002). Wall of Ideas, New York Times, March 3.