نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی‌ارشد سینما، دانشگاه هنر

2 عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف شناسایی و شمردن الگوها و مولفه‌های تماتیک‌گونه جنگی با تمرکز بر نسبت‌های تماتیک مابین سینمای دفاع مقدس ایران و سینمای جنگ هالیوود به رشته تحریر درآمده و درصدد است با دستاویز قرار دادن سه محصول از سینمای دفاع مقدس ایران و سه محصول از سینمای آمریکا، بدین هدف نائل آید. ضرورت پژوهش، علمی نبودن بحث‌ها درباره‌ی بخش مهمی از سینمای ایران است که ظرفیتی بالابرای جذب تماشاگر در مقیاس ملی دارد، اما توجه نکردن به ویژگی‌ها و نشناختن انتظارات مخاطبانش سبب کلیشه‌ای شدن و افول آن در برخی از مقاطع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تفسیری به رشته تحریر درآمده است و درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که فیلم‌های ژانر جنگی سینمای دفاع مقدس، تا چه میزان ظرفیت منطبق‌شدن با الگوهای تماتیک این ژانر در مطالعات فیلم را دارند. فرضیه‌ای که در پژوهش به‌صورت مبنا قرار گرفت این است که در سینمای پس از انقلاب ایران، این تنها سینمای دفاع مقدس است که توانایی شکل دادن به یک گونه سینمایی را دارد. 

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
- آوینی، مرتضی (1381)، گنجنینه‌ی آسمانی، ویراستار حبیب‌الله حبیبی، تهران: انتشارات ساقی.
- آوینی، مرتضی (1390). آینه‌ی جادو، ویراستار حبیب‌الله حبیبی، تهران: انتشارات واحه.
- برد، مایکل؛ رمی، جان (1375). تاملاتی در باب سینما و دین، ترجمه‌ دکتر محمد شهبا، تهران: انتشارات بنیاد سینمای فارابی.
- خزاعی، محمد (1393). سینمای دفاع مقدس: نگاهی از برون؛ مجموعه مقالات پژوهشی منتشرشده در خارج از کشور درباره‌ی سینمای دفاع مقدس، تهران: انتشارات ساقی.
- موآن، رافائل (1393). ژانرهای سینمایی، ترجمه‌ی علی عامری مهابادی، تهران: انتشارات مینوی خرد.
- هومر، شان (1388). ژاک لاکان، ترجمه‌ی محمدعلی جعفری و سیدمحمد ابراهیم طاهائی، تهران: انتشارات ققنوس.
- نقیبی، مریم‌سادات؛ فهمی‌فر، علی‌اصغر (1395). «بررسی مفاهیم نظریه‌ی ژانر در سینمای جنگ تحمیلی»، فصلنامه سینمای مقاومت؛ نظریه‌ها - سیاست‌ها - نقدها، شماره‌های 195- 159.
ب) منابع انگلیسی
- Basinger, Jeanine (2003). The World War II Combat Film: Anatomy of a Genre, Wesleyan University Press.
 
- Beverley Ray, Robert (1985). A certain tendency of the Hollywood cinema, 1930-1980: Classic Hollywwod's Holding Pattern: The Combat Films of World War II, Princeton University Press