شناسایی دستاوردها و نوآوری‌های پدافند هوایی ارتش ج.ا.ایران در عملیات والفجر8
شناسایی دستاوردها و نوآوری‌های پدافند هوایی ارتش ج.ا.ایران در عملیات والفجر8

رضا جهان‌فر؛ اصغر محمدی فاتح

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 115-143

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1398.5.3.6.2

چکیده
  عملیات والفجر8، نقطۀ عطفی در تاریخ هشتاد سالۀ پدافند هوایی ایران است. نوآوری‌های به کار رفته در این عملیات، در عملیات‌های بعدی هم دیده شد. درس‌آموزی از نوآوری‌های پدافند هوایی در عملیات والفجر8، برای ...  بیشتر
مقالۀ ترویجی فراتحلیل پژوهش‌های دفاع مقدس در دهۀ گذشته: ارزیابی روش‌شناختی 100 مقالۀ پژوهشی
مقالۀ ترویجی فراتحلیل پژوهش‌های دفاع مقدس در دهۀ گذشته: ارزیابی روش‌شناختی 100 مقالۀ پژوهشی

اصغر محمدی فاتح

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 9-22

چکیده
  تاکنون، پدیده عظیم دفاع مقدس چندان در قاموس علم و روش‌شناسی قرار نگرفته و بررسی این موضوع می‌تواند نقطه شروعی برای حرکت‌های جدید علمی باشد. یقینا، تولید دانش از پدیده‌ای به نام دفاع مقدس بدون درگیر ...  بیشتر