نقش آموزش و تربیت معلمان در عرصه علوم و معارف دفاع مقدس
نقش آموزش و تربیت معلمان در عرصه علوم و معارف دفاع مقدس

پرویز شهیدی شهیدانی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1395

چکیده
  پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، مهم‌ترین حادثه قرن و دفاع مقدس به‌عنوان مهم‌ترین رویداد بعد از پیروزی انقلاب در رتبه‌بندی حوادث حساس و سرنوشت‌ساز تاریخ پرفرازونشیب عصر حاضر ...  بیشتر
بررسی اثربخشی درس آشنایی با دفاع مقدس در دوره کارشناسی دانشگاه‌های استان تهران
بررسی اثربخشی درس آشنایی با دفاع مقدس در دوره کارشناسی دانشگاه‌های استان تهران

فاطمه طالب زاده

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 9-34

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی درس آشنایی با دفاع مقدس در دوره کارشناسی دانشگاه‌های استان تهران بوده است. این مطالعه از نوع کاربردی، از نظر داده‌ها کمی و کیفی است، و از نظر نحوه اجرا، به روش تحقیق پیمایشی ...  بیشتر