بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمیخته بازاریابی کتب دفاع مقدس
بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمیخته بازاریابی کتب دفاع مقدس

رسول یوسفی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 31-45

چکیده
  تکانه‌های محیطی، سبب افزایش روزافزون درک نیازهای مشتریان شده است. افراد با سلیقه‌ها، نیازها و تجارب مختلف و با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خود، اقدام به انتخاب می‌کنند. با ظهور فضای رقابتی، مفاهیمی ...  بیشتر
بررسی عوامل تأثیرگذار برآمیخته بازاریابی کتب دفاع مقدس
بررسی عوامل تأثیرگذار برآمیخته بازاریابی کتب دفاع مقدس

رسول یوسفی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 81-100

چکیده
  تکانه‌های محیطی، سبب افزایش روزافزون درک نیازهای مشتریان شده است. افراد با سلیقه‌ها، نیازها و تجارب مختلف و با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خود، اقدام به انتخاب می‌کنند. با ظهور فضای رقابتی، مفاهیمی ...  بیشتر