دفاع مقدس و تقویت هویت ملی دانش‌‎آموزان
دفاع مقدس و تقویت هویت ملی دانش‌‎آموزان

مریم هوشیار طالمی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395

چکیده
  دانش‌آموزان به‌عنوان قشر عظیمی از افراد جوامع؛ سرمایه‌های فرهنگی و ملی یک کشور محسوب می‌شوند. پژوهش حاضر، چگونگی تقویت و کیفیت افزایی هویت ملی دانش‌آموزان را در دایره تبیین و ترویج فرهنگ دفاع مقدس، ...  بیشتر
الگوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره دفاع مقدس
الگوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره دفاع مقدس

ابوالفضل صدقی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 9-25

چکیده
  الگوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره دفاع مقدس چه بوده است؟ بی‌تردید طرح این پرسش گامی مهم در شناخت یکی از مهم‌ترین فرازهای تاریخ معاصر کشور به شمار می‌رود. مقاله پیشرو، با اتکا به تحلیلی نظری، ...  بیشتر