نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

رزمندگان اسلام در عملیاتی در سال 1364 شمسی موفق به تصرف شهر ساحلی فاو و قطع ارتباط رژیم بعث عراق با آبهای خلیج فارس شدند. مهمترین مسئله پس از فتح فاو، پشتیبانی پایدار و مؤثر برای حفظ مواضع در ناحیۀ جنوبی عراق بود. از نظر نظامی، پشتیبانی نیروها از طریق رودخانۀ اروند انجام می­شد. برای این منظور، پل بعثت که حدود یک کیلومتر طول و 12 متر عرض دارد و یکی از شاهکارهای مهندسی دفاعی کشور است، روی این رودخانه احداث شد. باتوجه به اهمیت طراحی و اجرای این سازه در دوران دفاع مقدس، بررسی تحلیلی و طراحی دوباره این پل، گامی مؤثر در شناخت ابعاد فنی پل بعثت و به‎کارگیری آن در آینده است. افزون بر این، باعث شناخت بهتر برای کاربرد در آینده می‌شود. در این مقاله، طراحی پل بعثت از دیدگاه فنی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، سازۀ پل براساس آیین‌نامه‌های بارگذاری و طراحی با استفاده از الگو‌سازی هندسۀ پل در نرم‌افزار‌های اجزای محدود سپ و آباکوس مطالعه شده است. نتایج تحلیل نشان می‌دهد، این پل براساس آیین‌نامه‌ها و استاندارد‌های کنونی، تنها با تغییر جزئیاتی در اتصالهای اجزای آن پاسخگوی بارهای وارد شده است و رفتار سازه‌ای مطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

امام خامنه‌ای، سید علی (1393). بیانات در روز ملی مهندس، قابل بازیابی در:
www.farsi.khamenei.ir/speech-content?id=28998
امیری، سعید (1395). نقش پلهای «پی. ام. پی» در جنگ پل پیروزی، روزنامۀ کیهان.
بنی‌هاشمی، سید‌هاشم (1389). پل بعثت از دیدگاه مهندسی جنگ، مشهد: نشر آستان قدس رضوی.
بی‌نام (1374). استانداردبارگذاریپلهایایران، تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
بی‌نام (1386). دستورالعملطراحیپلهایفلزی، تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
بی‌نام (1387). آیین‌نامۀطرحپلهایشوسهوراه‌آهندربرابرزلزله، تهران: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
جلالی فراهانی، غلامرضا (1395). مدیریت مهندسی دفاعی، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
شمسایی، فتح­الله (1390). جزوه درسی مدیریت مهندسی دفاعی، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
مرادی، بابک (1392). نمونه‌هایی از دستاوردهای دوران دفاع مقدس،قابل بازیابی در پایگاه اینترنتی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی:             http://www.inio.ac.ir
https://dnws.ir