پژوهشی
واکاوی تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران در عرصه جهانی به‌ویژه دفاع مقدس
واکاوی تأثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران در عرصه جهانی به‌ویژه دفاع مقدس

سعید جهانگیری؛ ناصر گروسی؛ مریم خالقی نژاد

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 9-30

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1399.6.1.1.0

چکیده
   این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانه‌ای به دنبال بررسی روند تغییر و تحولات موقعیت ژئوپلیتیک ایران در دوره‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است تا بتواند چگونگی ...  بیشتر
پژوهشی
تحول تاریخی حقوق بین‌المللِ توسل به زور تا شکل‌گیری نظام ملل متحد؛ بیم‌ها و امیدها
تحول تاریخی حقوق بین‌المللِ توسل به زور تا شکل‌گیری نظام ملل متحد؛ بیم‌ها و امیدها

مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 31-60

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1399.6.1.2.1

چکیده
   این نوشتار می­کوشد تا از رهگذر رویکردی تاریخی به تحلیل چگونگی تنظیم حقوقی توسل به زور تا شکل‌گیری نظام ملل متحد دست یازد و به کاستی­ها و چالشهای آن بپردازد. بررسی سیر تاریخیِ حاکم بر توسل به زور ...  بیشتر
ترویجی
مطالعۀ فنی و تحلیلی طراحی و اجرای پل بعثت
مطالعۀ فنی و تحلیلی طراحی و اجرای پل بعثت

سجاد صادقی دزکی؛ علی اکبر پوری رحیم

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 61-84

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1399.6.1.3.2

چکیده
  رزمندگان اسلام در عملیاتی در سال 1364 شمسی موفق به تصرف شهر ساحلی فاو و قطع ارتباط رژیم بعث عراق با آبهای خلیج فارس شدند. مهمترین مسئله پس از فتح فاو، پشتیبانی پایدار و مؤثر برای حفظ مواضع در ناحیۀ جنوبی ...  بیشتر
پژوهشی
دلایل تداوم جنگ و ناکامی صلح پس از فتح خرمشهر در سال 1361
دلایل تداوم جنگ و ناکامی صلح پس از فتح خرمشهر در سال 1361

حسن حضرتی؛ هادی قیصریان فرد

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 85-122

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1399.6.1.4.3

چکیده
   تنش میان رژیم بعث عراق و  کشور ایران بر سر مرزهای غربی و نیز وقوع انقلاب اسلامی، موجب شد تا وضعیت جدیدی در منطقه پدید آید که در نهایت، به جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران منجر شد. اگر­چه جنگ می­توانست ...  بیشتر
ترویجی
نقش امریکا در تحریک رژیم بعث عراق در اِشغال جزایر سه‌گانه در دوران جنگ تحمیلی
نقش امریکا در تحریک رژیم بعث عراق در اِشغال جزایر سه‌گانه در دوران جنگ تحمیلی

مهدی قربانی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 123-139

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1399.6.1.5.4

چکیده
  پیروزی انقلاب اسلامی، امریکا را در ادامۀ برنامه‌ها و اجرای سناریوهای از پیش تعریف شده در ایران مستأصل کرد و منافع آن کشور را که در راستای اجرای سیاست دوستونی نیکسون در منطقۀ غرب آسیا بود، از بین برد. ...  بیشتر
پژوهشی
بررسی عملکرد حقوقی شورای امنیت در جنگ تحمیلی: غلبه منافع قدرتهای بزرگ بر حقوق بین‌الملل
بررسی عملکرد حقوقی شورای امنیت در جنگ تحمیلی: غلبه منافع قدرتهای بزرگ بر حقوق بین‌الملل

محمدرضا علی اکبری مارانتو

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 141-161

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1399.6.1.6.5

چکیده
  جنگ رژیم بعث عراق علیه ایران در سال 1981 میلادی با تجاوز رژیم صدام به خاک ایران آغاز شد. در مدیریت این جنگ بازیگران منطقه­ای و فرامنطقه‌ای اثرگذار بودند. به عبارتی باید گفت تنها جنگ بین­المللی بود که ...  بیشتر