تبیین الگوی شایستگی فرماندهی و مدیریت در هشت سال دفاع مقدس؛ مطالعه موردی شهید احمد کاظمی
تبیین الگوی شایستگی فرماندهی و مدیریت در هشت سال دفاع مقدس؛ مطالعه موردی شهید احمد کاظمی

مریم نساج

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 67-85

چکیده
  مدیریت و فرماندهی لازمه هر حرکت دسته جمعی است. از جمله فرماندهان و مدیران موفق، شهید احمد کاظمی است. این پژوهش کیفی به روش داده بنیاد متنی و تحلیل مضمون به تبیین الگوی فرماندهی و مدیریتی شهید احمد کاظمی ...  بیشتر
نقش فرهنگ دینی ومعنوی و بن‌مایه‌های عرفانی در افزایش استقامت و قدرت رزمی رزمندگان درهشت سال دفاع مقدس از دیدگاه شهیدآوینی
نقش فرهنگ دینی ومعنوی و بن‌مایه‌های عرفانی در افزایش استقامت و قدرت رزمی رزمندگان درهشت سال دفاع مقدس از دیدگاه شهیدآوینی

سیده زهرا حسینی نیا؛ صابر امامی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 135-155

چکیده
  پژوهش حاضر در نظر دارد کتاب گنجینۀآسمانی آوینی را از منظر تأثیر نیروهای معنوی و دینی در ارتقای روحیۀ رزمی رزمندگان دفاع مقدس بررسی کند؛ بنابراین برای فهم بهتر تلاش آوینی در ارائۀ بعد معنوی رزمندگان هشت ...  بیشتر
تبیین حیات شهداء در عالم برزخ از منظر آیات و روایات
تبیین حیات شهداء در عالم برزخ از منظر آیات و روایات

الماس اسلامی؛ سیده فاطمه حسینی میرصفی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 197-223

چکیده
  شهادت و مرگ پایـان حیات انـسان نیست، انتقال از حیاتی به‌ حیات‌ دیگر و ورود به عـالم‌ جـدیدی‌ است که عالی‌تر و گسترده‌تر از عالم مادی به نام عالم برزخ‌ می باشد؛ حیات برزخی‌ یا‌ جهان پس از مرگ و مراحل ...  بیشتر